ΣυμβΠλημΧίου 12/2006 [Έννοια γεγονότος - Έννοια απειλής - Συρροή]

ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Τεύχος 11/2006, Νοέμβριος

Νομοθεσία, Νομολογία, Θεωρία & Πράξη του Ποινικού Δικαίου

Εκδίδεται από το 1998 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Πρόεδρος Κ. Μακρής Μέλη Τ. Μπέκα, Ο. Καλατζαντωνάκη, Έμμισθη Πάρεδρος Εισαγγελέας Ε. Σαλμά Διατάξεις: άρθρα 98, 216 [παρ. 1], 385 [παρ. 1 στοιχ. γ΄], 386 [παρ. 1, 3] ΠΚ, 270 [παρ. 1], 309 [παρ. 1 περ. α΄], 310 [εδ. α΄] ΚΠΔ Απάτη ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, Γεγονότα εσωτερικά, Εκβίαση, Έννοια απειλής, Συρροή αληθής, Πλαστογραφία Στην έννοια του γεγονότος κατ’ άρθρο 386 παρ. 1 ΠΚ δεν εμπίπτουν περιστατικά όπως είναι οι απλές υποσχέσεις, η ανάληψη συμβατικών υποχρεώσεων ή «εσωτερικά» γεγονότα, όπως οι ενδόμυχες σκέψεις και προθέσεις, καθόσον αυτές ανάγονται σε μελλοντική συμπεριφορά, έστω και αν ο υπαίτιος είχε εξαρχής την πρόθεση να αθετήσει τη νόμιμη ή συμβατική υποχρέωσή του στο μέλλον. Εντεύθεν δεν στοιχειοθετείται απάτη ούτε με την ψευδή παράσταση «εσωτερικών» γεγονότων ως αληθινών ούτε με την αθέμιτη απόκρυψη ή παρασιώπηση τέτοιων γεγονότων, όπως είναι η τυχόν ενδιάθετη, ενυπάρχουσα ήδη κατά την κατάρτιση δικαιοπραξίας και a priori διαμορφωμένη, πρόθεση του δράστη να μην εκτελέσει την αναληφθείσα υποχρέωση ή να μην εκπληρώσει τη δοθείσα υπόσχεση, δεδομένου ότι η αθέτηση των ανωτέρω υποχρεώσεων ή υποσχέσεων αναφέρεται στο μέλλον και όχι στο παρελθόν ή, έστω, στο παρόν. Μεταξύ εκβιάσεως και απάτης δύναται να υφίσταται αληθής κατ’ ιδέαν συρροή, οσάκις η επέλευση της περιουσιακής βλάβης του...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.