ΓνωμΕισΕφΠειρ 14/1999 [Εκκρεμείς υποθέσεις] (παρατ. Θ. Παπακυριάκου)

ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Τεύχος 11/2003, Νοέμβριος

Νομοθεσία, Νομολογία, Θεωρία & Πράξη του Ποινικού Δικαίου

Εκδίδεται από το 1998 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Διατάξεις: άρθρα 24 [παρ. 5], 38 [παρ. 4, 5] Ν 2523/1997, 20, 21 Ν 663/1977 Φοροδιαφυγή, Πλημμελήματα, Εκκρεμείς υποθέσεις, Νόμος επιεικέστερος Οι διατάξεις του Ν 2523/1997 εφαρμόζονται σε φορολογικά αδικήματα που διαπράττονται από την 1.1.1998 και εφεξής. Παράβαση που διαπράχθηκε πριν από την ημερομηνία αυτή και χαρακτηρίζεται κακούργημα με το νέο νόμο, διατηρεί τον πλημμεληματικό της χαρακτήρα, βάσει των προϊσχυουσών διατάξεων και υπάγεται στην προηγουμένη διαδικασία. [...] Κατά τας διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 5 και 9 του Ν 2523/ 11.9.1997, «Διοικητικαί και ποινικαί κυρώσεις εις την φορολογικήν νομοθεσίαν και άλλαι διατάξεις», αρμόδιον δικαστήριον είναι κατά περίπτωσιν το μονομελές πλημμελειοδικείον ή το τριμελές εφετείον κακουργημάτων του τόπου της έδρας της αρμοδίας διά την φορολόγησιν δημοσίας οικονομικής υπηρεσίας. Εις την διαδικασίαν των κακουργημάτων του παρόντος νόμου εφαρμόζονται αι διατάξεις των άρθρων 20 και 21 του Ν 663/1977. Κατά την διάταξιν του άρθρου 24 παρ. 5 του αυτού Ν 2523/1997, αι εκκρεμείς ποινικαί υποθέσεις εκδικάζονται βάσει των προϊσχυουσών διατάξεων, εκτός εάν εισάγηται ευμενεστέρα ρύθμισις με τας διατάξεις του παρόντος. Ως εκκρεμείς υποθέσεις νοούνται και αυταί διά τας οποίας δεν έχει ασκηθή ποινική δίωξις. Περαιτέρω, κατά το άρθρον 38 παρ. 4 του ανωτέρω Ν 2523/1997, αι διατάξεις των άρθρων 17, 18, 20 και...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.