Κρ. Κοκκινάκης, Η σημασία της «αναφοράς προερχομένης από άτομα» στην από το άρθρο 28 ΔΣΑΠΔ προβλεπόμενη Επιτροπή

ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Τεύχος 6/2001, Ιούνιος

Νομοθεσία, Νομολογία, Θεωρία & Πράξη του Ποινικού Δικαίου

Εκδίδεται από το 1998 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

ΚΡΙΤΩΝΑ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ, Δικηγόρου Η δυνατότητα προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από την Επιτροπή του άρθρου 28 και του (Πρώτου) Προαιρετικού Πρωτοκόλλου του ΔΣΑΠΔ αποτελεί το θέμα της παρούσης εργασίας. Έμφαση θα δοθεί στην πρακτική σημασία του θεσμού και τη σημασία του για την εξέλιξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. The human rights protection through the Human Rights Commitee under the Optional Protocol of the International Covenant on Civil and Political Rights is presented here. The practical importance of this institution and its significance for the evolution of the human rights are emphasised here. Ι. Εισαγωγή Με το Ν 2462/1997 (ΦΕΚ Α΄ 25/26.2.1997) κυρώθηκε από τη χώρα μας το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα (ΔΣΑΠΔ) της 16ης Δεκεμβρίου 1966. Με τον ίδιο νόμο κυρώθηκε και το (Πρώτο) Προαιρετικό Πρωτόκολλο του ως άνω Συμφώνου. Κατόπιν τούτου η Ελλάδα αναγνωρίζει την αρμοδιότητα της επιτροπής, που προβλέπει το άρθρο 28 ΔΣΑΠΔ, να εξετάζει ατομικές αναφορές σχετικά με την παραβίαση των από το Σύμφωνο προβλεπομένων δικαιωμάτων. Η παρούσα εργασία αποσκοπεί στο να παρουσιάσει αφενός την πρακτική διάσταση του θεσμού και αφετέρου την επίδρασή του στην περαιτέρω διαμόρφωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Σε αυτά τα πλαίσια θα γίνει αναφορά σε ομοιότητες και διαφορές με την ατομική προσφυγή...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.