Τεύχος 7/2000, Ιούλιος

Νομοθεσία, Νομολογία, Θεωρία & Πράξη του Ποινικού Δικαίου

Εκδίδεται από το 1998 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ
Ιδρυτής: Ι. Φαρσεδάκης
Επιστημονική Εποπτεία: Ι. Μανωλεδάκης, Λ. Μαργαρίτης
Διεύθυνση Σύνταξης: Λ. Μαργαρίτης
Συντακτική Επιτροπή: Μ. Καϊάφα-Γκμπάντι, Α. Μαγγανάς, Λ. Μαργαρίτης, Α. Παπαδαμάκης, Ε. Συμεωνίδου-Καστανίδου, Ι. Φαρσεδάκης
ISSN: 1108-2755
Έτη: 25
Τεύχη: 258
Άρθρα: 8490

Α' ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Νομοθετικό δελτίο

Επίκαιρα νομοθετήματα

Νομοθετήματα που αναμένονται

Β' ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Ι. Ποινικός Κώδικας - Ειδικό Μέρος

Βιασμός κατά συρροή
Πρόκληση ναυαγίου
Θανατηφόρα σωματική βλάβη

ΙΙ. Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι

Ειδικό θέμα: Ποινική προστασία του περιβάλλοντος
Υποβάθμιση περιβάλλοντος
Διοχέτευση αποβλήτων
Διαρροή πετρελαίου στη θάλασσα
Εκπομπή απόβλητων αερίων
Προσδιορισμός τιμών αποβλήτων
Θαλάσσια ρύπανση
Καταστροφή οικοσυστήματος
Εκπομπή ρύπων
Εκμετάλλευση λατομείου σε δάσος

ΙΙΙ. Ποινική Δικονομία

Πολιτική αγωγή
Ανωτέρα βία
Επεκτατικό αποτέλεσμα
Εξάλειψη αξιοποίνου

Γ' ΑΛΛΟΔΑΠΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Ανασκευή προηγούμενης δήλωσης του θύματος

Δ' ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Επισκόπηση νομικού περιοδικού τύπου*

Επισημάνσεις

Βιβλιογραφικό δελτίο

Ε' ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΣΤ' ΜΕΛΕΤΕΣ - ΑΡΘΡΑ

Ζ' ΕΡΕΥΝΕΣ - ΕΚΘΕΣΕΙΣ - ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Η' ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗ

Θ' ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Τεύχη 2022

Τεύχη 2021

Τεύχη 2020

Τεύχη 2019

Τεύχη 2018

Τεύχη 2017

Τεύχη 2016

Τεύχη 2015

Τεύχη 2014

Τεύχη 2013

Τεύχη 2012

Τεύχη 2011

Τεύχη 2010

Τεύχη 2009

Τεύχη 2008

Τεύχη 2007

Τεύχη 2006

Τεύχη 2005

Τεύχη 2004

Τεύχη 2003

Τεύχη 2002

Τεύχη 2001

Τεύχη 2000

Τεύχη 1999

Τεύχη 1998