Τεύχος 10/2000, Οκτώβριος

Νομοθεσία, Νομολογία, Θεωρία & Πράξη του Ποινικού Δικαίου

Εκδίδεται από το 1998 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ
Ιδρυτής: Ι. Φαρσεδάκης
Επιστημονική Εποπτεία: Ι. Μανωλεδάκης, Λ. Μαργαρίτης
Διεύθυνση Σύνταξης: Λ. Μαργαρίτης
Συντακτική Επιτροπή: Μ. Καϊάφα-Γκμπάντι, Α. Μαγγανάς, Λ. Μαργαρίτης, Α. Παπαδαμάκης, Ε. Συμεωνίδου-Καστανίδου, Ι. Φαρσεδάκης
ISSN: 1108-2755
Έτη: 25
Τεύχη: 258
Άρθρα: 8490

Α' ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Νομοθετικό δελτίο

Επίκαιρα νομοθετήματα

Νομοθετήματα που αναμένονται

Β' ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Ι. Ποινικός Κώδικας - Γενικό Μέρος

Παραγραφή
Πλάνη συγγνωστή

Ι. Ποινικός Κώδικας - Ειδικό Μέρος

Τοκογλυφία
Παραβίαση απορρήτου
Σωματική βλάβη από αμέλεια
Παρακώλυση συγκοινωνιών

ΙΙ. Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι

Αρχαιότητες
Παράνομη εκτροπή πορείας πλοίου

IV. Ποινική Δικονομία

Έκδοση - Σύμβαση Schengen
Ανωτέρα βία
Διατήρηση προσωρινής κράτησης
Έφεση απαράδεκτη

V. Δίκαιο Εκτέλεσης της Ποινής

Ανάκληση απόλυσης υπό όρο
Τροποποίηση περιοριστικού όρου

VΙ. Στρατιωτική δικαιοσύνη

Υπεξαίρεση στην υπηρεσία

VΙΙ. Ανήλικος: Θύτης ή θύμα

Θέση υπό την επιμέλεια της Υπηρεσίας Επιμελητών Ανηλίκων

VΙΙΙ. Γνωμοδοτήσεις - Διατάξεις Εισαγγελέων

Έλεγχος στη μεθόριο
Κατάσχεση διαβατηρίων
Ανάκληση δήλωσης παθούσας

Γ' ΑΛΛΟΔΑΠΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Κατάχρηση ανηλίκων σε ασέλγεια

Δ' ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Επισκόπηση νομικού περιοδικού τύπου*

Επισημάνσεις

Βιβλιοπαρουσιάσεις

Ε' ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΣΤ' ΜΕΛΕΤΕΣ - ΑΡΘΡΑ

Ζ' ΕΡΕΥΝΕΣ - ΕΚΘΕΣΕΙΣ - ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Η' ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗ

Θ' ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Τεύχη 2022

Τεύχη 2021

Τεύχη 2020

Τεύχη 2019

Τεύχη 2018

Τεύχη 2017

Τεύχη 2016

Τεύχη 2015

Τεύχη 2014

Τεύχη 2013

Τεύχη 2012

Τεύχη 2011

Τεύχη 2010

Τεύχη 2009

Τεύχη 2008

Τεύχη 2007

Τεύχη 2006

Τεύχη 2005

Τεύχη 2004

Τεύχη 2003

Τεύχη 2002

Τεύχη 2001

Τεύχη 2000

Τεύχη 1999

Τεύχη 1998