Τεύχος 4/1998, Απρίλιος

Νομοθεσία, Νομολογία, Θεωρία & Πράξη του Ποινικού Δικαίου

Εκδίδεται από το 1998 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ
Ιδρυτής: Ι. Φαρσεδάκης
Επιστημονική Εποπτεία: Ι. Μανωλεδάκης, Λ. Μαργαρίτης
Διεύθυνση Σύνταξης: Λ. Μαργαρίτης
Συντακτική Επιτροπή: Μ. Καϊάφα-Γκμπάντι, Α. Μαγγανάς, Λ. Μαργαρίτης, Α. Παπαδαμάκης, Ε. Συμεωνίδου-Καστανίδου, Ι. Φαρσεδάκης
ISSN: 1108-2755
Έτη: 25
Τεύχη: 258
Άρθρα: 8490

Α' ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Β' ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Ι. Ποινικός Κώδικας - Γενικό Μέρος

Ηπιότερος νόμος (άρθρο 2)
Ποινικό διεθνές δίκαιο (άρθρο 6)
Λόγοι αποκλεισμού του αδίκου / Άμυνα (άρθρο 22)
Συνολική ποινή (άρθρα 94, 96, 97)
Κατ’ εξακολούθηση έγκλημα (άρθρο 98)

ΙΙ. Ποινικός Κώδικας - Ειδικό Μέρος

Υπεξαίρεση (άρθρο 375)
Κλοπή / Διακεκριμένη (άρθρο 374 εδ. β΄)
Πλαστογραφία πιστοποιητικών (άρθρο 217)
Ανθρωποκτονία
Εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας / Βιασμός (άρθρο 336)
Εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας / Αποπλάνηση (άρθρο 339)

ΙΙΙ. Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι

Ναρκωτικά
Βασικές έννοιες (άρθρο 5)
Επιβαρυντικές περιστάσεις (άρθρο 8)
Απλός χρήστης (άρθρο 12 παρ. 1)
Εξαρτημένος χρήστης / Έννοια (άρθρο 13)
Εξαρτημένος χρήστης / Υποβολή σε θεραπευτική αγωγή (άρθρο 21 παρ. 1 Ν 2331/1995)
Οικονομικό Ποινικό Δίκαιο
Λαθρεμπορία
Μη καταβολή εργοδοτικών εισφορών
Φοροδιαφυγή
Λαθρομετανάστες
Περιβάλλον

IV. Ποινική Δικονομία

Πολιτική αγωγή (άρθρα 63, 65, 82, 83)
Βούλευμα / Αιτιολογία (άρθρο 139)
Κατάθεση συγκατηγορουμένου (άρθρο 211Α)
Διερμηνέας (άρθρο 233)
Ανάγνωση εγγράφων (άρθρο 364)
Ένδικα μέσα / Τρόπος άσκησης
Έφεση / Εκπρόθεσμη (άρθρα 473, 476)
Έφεση / Ανυποκτήρικτη (άρθρο 501)
Αναστολή εκτέλεσης της ποινής μέχρι την τελεσίδικη απόφαση (άρθρο 497 παρ. 7)
Έφεση / Εκπροσώπηση εκκαλούντος από συνήγορο (άρθρο 501 παρ. 3)
Επανάληψη της διαδικασίας (άρθρα 525-530)

V. Δίκαιο Εκτέλεσης της Ποινής

Γ' ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ

Δ' ΜΕΛΕΤΕΣ - AΡΘΡΑ

E' ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗ

ΣΤ' ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Ζ' ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Τεύχη 2022

Τεύχη 2021

Τεύχη 2020

Τεύχη 2019

Τεύχη 2018

Τεύχη 2017

Τεύχη 2016

Τεύχη 2015

Τεύχη 2014

Τεύχη 2013

Τεύχη 2012

Τεύχη 2011

Τεύχη 2010

Τεύχη 2009

Τεύχη 2008

Τεύχη 2007

Τεύχη 2006

Τεύχη 2005

Τεύχη 2004

Τεύχη 2003

Τεύχη 2002

Τεύχη 2001

Τεύχη 2000

Τεύχη 1999

Τεύχη 1998