ΣυμβΕφΘεσ 779/2016 [Απιστία κοινή/περί την υπηρεσία - Έννοια διαχείρισης εσόδων - Καταχραστές του Δημοσίου -Έγκλημα κατ’ εξακολούθηση - Μεταβολή κατηγορίας - Διαφθορά]

ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Τεύχος 2/2017, Φεβρουάριος 2017

Νομοθεσία, Νομολογία, Θεωρία & Πράξη του Ποινικού Δικαίου

Εκδίδεται από το 1998 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Αναφορικά με το αδίκημα του άρθρου 256 ΠΚ, ζημιώδεις διαχειριστικές πράξεις του υπαλλήλου, από τις οποίες επέρχεται ελάττωση της δημόσιας περιουσίας, είναι οπωσδήποτε και οι επιζήμιες για το Δημόσιο συμβάσεις του υπαλλήλου, που αυτός για λογαριασμό του συνήψε με τρίτους. Άλλωστε, ο όρος διαχείριση εμπεριέχει αφ’ εαυτού την επιμέλεια, τόσο των εισπράξεων, όσο και των πληρωμών. Η ανωτέρω άποψη ενισχύεται και από το ότι θα αποτελούσε νομικό παράδοξο το άρθρο αυτό να έχει θεσπιστεί μόνο για τους υπαλλήλους που προσδιορίζουν και εισπράττουν τα έσοδα, όχι όμως και για εκείνους που διαχειρίζονται τα ήδη αποκτηθέντα από το Δημόσιο έσοδα ή να εννοεί ότι οι τελευταίοι απειλούνται από άλλη διάταξη, αφού, άλλωστε, δεν γίνεται τέτοια παραπομπή. Επομένως, ο οικονομικός χαρακτήρας του εγκλήματος του άρθρου 256 ΠΚ καλύπτει όλα τα πρόσωπα που συμμετέχουν, με λιγότερες ή περισσότερες αρμοδιότητες, στη διαδικασία διαχείρισης των δημόσιων εσόδων, από την απλή αποδοχή (είσπραξη), τον προσδιορισμό των εσόδων, μέχρι τη λήψη ουσιαστικότερων αποφάσεων και πρωτοβουλιών, αφού είναι γνωστό ότι αυτές οι διαδικασίες διεκπεραιώνονται από περισσότερους υπαλλήλους, οι ρόλοι και η συμμετοχή των οποίων δύσκολα διαφοροποιούνται. Ως υποκείμενα του άρθρου 256 ΠΚ, γίνονται λοιπόν δεκτοί και όσοι υπάλληλοι από υπηρεσιακό καθήκον συμπράττουν οπωσδήποτε στον προσδιορισμό, την είσπραξη ή τη διαχείριση των εσόδων. Περαιτέρω, είναι επιτρεπτή η μεταβολή της κατηγορίας από κοινή απιστία σε απιστία στην υπηρεσία, αφού η διάταξη του άρθρου 256 ΠΚ είναι ειδική σε σχέση με εκείνη της κοινής απιστίας του άρθρου 390 ΠΚ, όχι μόνο ως προς το υποκείμενο τέλεσης της πράξης και τον φορέα των περιουσιακών στοιχείων, αλλά και ως προς την πράξη προσβολής, τη ζημιογόνο διαχειριστική ενέργεια.

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.