Ευρετήριο

ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Τεύχος 8-9, Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2017

Νομοθεσία, Νομολογία, Θεωρία & Πράξη του Ποινικού Δικαίου

Εκδίδεται από το 1998 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ Βλ. και ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ

Αναιρείται λόγω έλλειψης αιτιολογίας και νόμιμης βάσης η προσβαλλόμενη απόφαση, διά της οποίας οι αναιρεσείοντες καταδικάσθηκαν για την πράξη της παρεμπόδισης αποτροπής κοινού κινδύνου. ΑΠ 1164/2016,

σελ. 766.

Αναιρείται λόγω έλλειψης αιτιολογίας η προσβαλλόμενη απόφαση. Οι σχετικές ελλείψεις δεν μπορούν να αναπληρωθούν από όσα περιέχονται στο διατακτικό, στο οποίο εξ ολοκλήρου παραπέμπει το σκεπτικό. ΑΠ 1821/2016 (παρατ. Κ. Χατζηιωάννου),

σελ. 843.

ΑΚΙΝΗΤΑ Βλ. και ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ

Στην περίπτωση κατά την οποία ζητείται η μεταγραφή τελεσίδικης δικαστικής απόφασης με την οποία αναγνωρίζεται δικαίωμα κυριότητας επί ακινήτου λόγω χρησικτησίας, και την εξομοιούμενη με αυτήν περίπτωση κατά την οποία ζητείται η μεταγραφή πρακτικού συμβιβασμού, υφίσταται παράλληλα υποχρέωση καταβολής και του ειδικού φόρου μεταβίβασης ακινήτων. ΓνωμΕισΑΠ 4/2017,

σελ. 863.

ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ Βλ. και ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Γίνεται δεκτός ως βάσιμος ο λόγος αναιρέσεως περί ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας ως και ο περιλαμβανόμενος σε αυτόν λόγος περί απόλυτης ακυρότητας, διότι εκ της μη απαντήσεως επί των ισχυρισμών του, το Δικαστήριο στέρησε τον αναιρεσείοντα του δικαιώματος για δίκαιη δίκη. ΑΠ 1821/2016 (παρατ. Κ. Χατζηιωάννου),

σελ. 843.

Το Εφετείο, με το να θεωρήσει ως απαραίτητο στοιχείο εγκυρότητας του δικογράφου των εφέσεων την αναγραφή του ΑΦΜ και της αρμόδιας ΔΟΥ, στέρησε από τους αναιρεσείοντες το εκ της εφέσεως δικαίωμά τους να δικασθούν από ανώτερο κατά βαθμό δικαστήριο. ΑΠ 1764/2016,

σελ. 853.

ΑΝΗΛΙΚΟΙ

Συνδιαλλαγή δράστη και θύματος στο ποινικό δίκαιο των ανηλίκων. Η αναγκαιότητα εκπόνησης ενός διαδικαστικού πλαισίου. Μελ. Κ. Πανάγος,

σελ. 723.

ΑΝΘΡΩΠΟΚΤΟΝΙΑ ΜΕ ΠΡΟΘΕΣΗ

Ορθή και αιτιολογημένη καταδίκη για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως και περιύβριση νεκρού εκ μέρους του κατηγορουμένου, ο οποίος σε ήρεμη ψυχική κατάσταση κατέφερε δυνατά και αλλεπάλληλα κτυπήματα σε όλη την περιοχή της κεφαλής και σε διάφορα σημεία του σώματος της παθούσας-φίλης του, εν συνεχεία δε έπιασε το λαιμό της και τον έσφιξε με δύναμη πιέζοντάς τον με συνεχώς αυξανόμενη ένταση. ΑΠ 909/2016 (παρατ. Κ. Βαθιώτης),

σελ. 768.

ΑΠΟΛΥΣΗ ΥΠΟ ΟΡΟ Βλ. και ΠΟΙΝΗ

Απορρίπτεται η αίτηση του αιτούντος κρατουμένου για ειδική υφ’ όρον απόλυση, δεδομένου ότι δεν πληρούνται στο πρόσωπό του οι προϋποθέσεις των διατάξεων του Ν 4322/2015. ΔιατΕισΠλημΠειρ 213/2016,

σελ. 866.

ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Εξελίξεις στον τομέα της επιτήρησης των ηλεκτρονικών επικοινωνιών: από την Ασφάλεια στην Ελευθερία και τη διεύρυνση της προστατευόμενης επικοινωνίας. Άρθρο Γρ. Τσόλιας,

σελ. 789.

Έρευνα κινητής τερματικής συσκευής τηλεφωνίας και καταγραφή τηλεφωνικής δραστηριότητας συλληφθέντος κατηγορουμένου στο πλαίσιο αστυνομικής προανάκρισης για το αδίκημα της κλοπής χωρίς την τήρηση της διαδικασίας άρσης του απορρήτου των επικοινωνιών. ΜΠλημΡεθ 2374α/2014,

σελ. 817.

Η προστασία του απορρήτου των επικοινωνιών σε περίπτωση αποστολής e-mail ολοκληρώνεται με την παραλαβή και ανάγνωση του περιεχομένου του. Κάθε μεταγενέστερη χρήση του αναγνωσμένου μηνύματος δεν καλύπτεται από την προστασία του απορρήτου των επικοινωνιών. ΑΠ Ολ 1/2017 (Πολιτ.),

σελ. 833.

Τα δεδομένα κίνησης και θέσης στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών υπάγονται στην προστασία του απορρήτου, ώστε η πρόσβαση και η χορήγησή τους από τον Πάροχο στις αρμόδιες Εισαγγελικές και Δικαστικές Αρχές να επιτρέπεται μόνο κατόπιν έκδοσης Διάταξης άρσης του απορρήτου. ΣτΕ 1593/2016,

σελ. 827.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ

Το παρόν Συμβούλιο δεν έχει πλέον αρμοδιότητα να επιληφθεί της εν λόγω αίτησης περί άρσης ή αντικατάστασης της προσωρινής κράτησης μετά την παραπομπή των κατηγορουμένων στο ακροατήριο του Τριμελούς Εφετείου, υφισταμένης πλέον αρμοδιότητας του Συμβουλίου Εφετών. ΣυμβΠλημΤρικ 371/2017,

σελ. 855.

ΓΕΝΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ (DNA) Βλ. και ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Τόσο η πράξη της λήψεως του γενετικού υλικού, όσο και εκείνη της αναλύσεως DNA αυτού, αποτελούν αναγκαίες μερικότερες πράξεις της ανακριτικής πράξεως της πραγματογνωμοσύνης για την ανάλυση DNA, από το σύνολο των επ’ αυτής εφαρμοστέων διατάξεων και διέπονται. ΣυμβΑΠΟλ 1/2017,

σελ. 756.

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Εξελίξεις στον τομέα της επιτήρησης των ηλεκτρονικών επικοινωνιών: από την Ασφάλεια στην Ελευθερία και τη διεύρυνση της προστατευόμενης επικοινωνίας. Άρθρο Γρ. Τσόλιας,

σελ. 789.

Επιτρεπτή η διατήρηση και η πρόσβαση στα δεδομένα ηλεκτρονικών επικοινωνιών από τις αρμόδιες αρχές υπό προϋποθέσεις και κατόπιν προηγούμενης άδειας δικαστικής ή ανεξάρτητης διοικητικής αρχής. ΔΕΕ συνεκδ. υπόθ. C-203/15, C-698/15, απόφ. της 21.12.2016,

σελ. 802.

Κηρύσσεται ανίσχυρη η Οδηγία 2006/24/ΕΚ για την υποχρεωτική διατήρηση των δεδομένων ηλεκτρονικών επικοινωνιών λόγω παραβίασης της αρχής της αναλογικότητας. ΔΕΕ συνεκδ. υπόθ. C-293/12, C-594/12, απόφ. της 8.4.2014,

σελ. 795.

Τα δικαιώματα της ιδιωτικής ζωής και της προστασίας των προσωπικών δεδομένων μπορούν να περιορισθούν αν συντρέχουν σοβαροί λόγοι δημόσιου συμφέροντος, υπό τον όρο ότι δεν παραβιάζεται η αρχή της αναλογικότητας. ΑΠ Ολ 1/2017 (Πολιτ.),

σελ. 833.

ΔΙΑΤΑΡΑΞΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Συνιστά η πρόκληση θανάτου από την εκμετάλλευση σκάφους αναψυχής εκ του αποτελέσματος διακρινόμενη διατάραξη της ασφάλειας συγκοινωνιών και θανατηφόρο έκθεση; Μελ. Χ. Μυλωνόπουλος,

σελ. 697.

ΔΥΣΦΗΜΗΣΗ

Κατ’ επιτρεπτή μεταβολή της κατηγορίας από συκοφαντική σε απλή δυσφήμηση, παύει υφ’ όρον η ποινική δίωξη ως προς την τελευταία κατ’ εφαρμογή του άρθρου 8 παρ. 1 Ν 4411/2016. ΤρΠλημΣυρ 128/2017,

σελ. 784.

ΕΓΚΛΗΣΗ Βλ. και ΜΗΝΥΣΗ

Έτσι όπως έκρινε το δικαστήριο της ουσίας και έπαυσε την ποινική δίωξη λόγω παραγραφής μόνο για το κατ’ έγκληση διωκόμενο έγκλημα της συκοφαντικής δυσφήμησης και όχι για τα αυτεπαγγέλτως διωκόμενα εγκλήματα, ορθώς ερμήνευσε τον νόμο και δεν παραβίασε τις σχετικές διατάξεις. ΑΠ 1198/2016,

σελ. 854.

ΕΚΘΕΣΗ

Συνιστά η πρόκληση θανάτου από την εκμετάλλευση σκάφους αναψυχής εκ του αποτελέσματος διακρινόμενη διατάραξη της ασφάλειας συγκοινωνιών και θανατηφόρο έκθεση; Μελ. Χ. Μυλωνόπουλος,

σελ. 697.

ΕΛΑΦΡΥΝΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΙΣ

Δεν μπορεί να αποκλειστεί η συνδρομή όρων χορήγησης του ελαφρυντικού του άρθρου 84 παρ. 2ε΄ ΠΚ και υπό σχετικά μακρόχρονο καθεστώς κράτησης, στις εξαιρετικές και διακριτές εκείνες περιπτώσεις όπου η στάση και συμπεριφορά του υπαιτίου υπερβαίνει κατά πολύ τη συνήθη στάση και συμπεριφορά συμμόρφωσης του μέσου κρατουμένου. ΑΠ 909/2016 (παρατ. Κ. Βαθιώτης),

σελ. 768.

ΕΠΕΚΤΑΤΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

Επεκτείνεται το αναιρετικό αποτέλεσμα της παρούσας αποφάσεως και στους συγκατηγορουμένους των αναιρεσειόντων, δεδομένου ότι οι λόγοι αναιρέσεως που έγιναν δεκτοί δεν αφορούν αποκλειστικά στο πρόσωπο αυτών. ΑΠ 1164/2016,

σελ. 766.

ΕΦΕΣΗ Βλ. και ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ

Κατ’ οίκον έκτιση της ποινής (: άρθρο 56 παρ. 2 και 3 ΠΚ) και έφεση κατά της οικείας δικαιοδοτικής κρίσεως (ΜΕΡΟΣ Ε΄). Άρθρο Λ. Μαργαρίτης,

σελ. 746.

Αναιρείται λόγω απόλυτης ακυρότητας και αρνητικής υπέρβασης εξουσίας η προσβαλλόμενη απόφαση, διά της οποίας απορρίφθηκαν ως απαράδεκτες οι εφέσεις των αναιρεσειόντων. Εν προκειμένω, προέκυψε ότι το στοιχείο του ΑΦΜ υπήρχε καταχωρημένο σε άλλο έγγραφο της δικογραφίας επί της οποίας εκδόθηκε η προσβαλλόμενη απόφαση, με αποτέλεσμα να καλύπτεται η εν λόγω έλλειψη. ΑΠ 1764/2016,

σελ. 853.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Επιτρεπτή η διατήρηση και η πρόσβαση στα δεδομένα ηλεκτρονικών επικοινωνιών από τις αρμόδιες αρχές υπό προϋποθέσεις και κατόπιν προηγούμενης άδειας δικαστικής ή ανεξάρτητης διοικητικής αρχής. ΔΕΕ συνεκδ. υπόθ. C-203/15, C-698/15, απόφ. της 21.12.2016,

σελ. 802.

Κηρύσσεται ανίσχυρη η Οδηγία 2006/24/ΕΚ για την υποχρεωτική διατήρηση των δεδομένων ηλεκτρονικών επικοινωνιών λόγω παραβίασης της αρχής της αναλογικότητας. ΔΕΕ συνεκδ. υπόθ. C-293/12, C-594/12, απόφ. της 8.4.2014,

σελ. 795.

ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΕΣ

Οι Επικουρικοί Ιατροδικαστές δύνανται ως ειδικοί στο γνωστικό αντικείμενο της Ιατροδικαστικής να εκτελούν ιατροδικαστικές πράξεις, που άλλωστε αποτελούν και την αποστολή τους μετά τη λήψη συγκεκριμένης ειδικότητας. ΓνωμΕισΑΠ 3/2017,

σελ. 862.

ΚΟΙΝΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

Εκείνος από τους συνδικαιούχους κοινού λογαριασμού που ανέλαβε τα χρήματα μιας τέτοιας καταθέσεως, γίνεται κύριος αυτών και είναι αδιάφορο σε ποιον από τους καταθέτες ανήκαν αυτά. ΣυμβΠλημΑθ 634/2016,

σελ. 786.

ΜΕΤΑΓΩΓΗ

Επί κρατουμένων οι οποίοι πρόκειται να εξετασθούν ενώπιον του ανακριτή ως μάρτυρες ή κατηγορούμενοι διατάσσεται η μεταγωγή τους ενώπιόν του. Είναι όμως αυτονόητο ότι το τελευταίο δεν θα πρέπει να λαμβάνει χώρα σε περιπτώσεις κατηγορουμένων που είναι ύποπτοι αποδράσεως. ΕγκΕισΑΠ 5/2017,

σελ. 865.

ΜΗΝΥΣΗ

Η νομοθετική επιλογή υπέρ του απαραδέκτου της μήνυσης σε περίπτωση μη καταβολής του παραβόλου από τον μηνυτή για τα αυτεπαγγέλτως διωκόμενα εγκλήματα κρίνεται χωρίς αντίκρισμα, αφού κατ’ ουσίαν το απαράδεκτο της μήνυσης δεν εμποδίζει τον εισαγγελέα να αξιολογήσει την πληροφορία ως είδηση και να ασκήσει τη δέουσα ποινική δίωξη. ΑΠ 1198/2016,

σελ. 854.

ΠΑΡΑΒΟΛΟ Βλ. ΕΓΚΛΗΣΗ, ΜΗΝΥΣΗ

ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΑΠΟΤΡΟΠΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Η προσβαλλόμενη απόφαση δέχεται συγχρόνως ότι κατά τον χρόνο τελέσεως της πράξεως διαπιστώθηκε ότι αφενός μεν οι αναιρεσείοντες δεν είχαν προβεί στην επιτασσόμενη κατεδάφιση του ετοιμόρροπου κτίσματος, αφετέρου δε όλοι οι κατηγορούμενοι απέτρεψαν τη διενέργεια αυτής από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου θέτοντας διαρκή προσκόμματα, χωρίς περαιτέρω να προσδιορίζεται με σαφήνεια αν πράγματι οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου επιχείρησαν να προβούν στην κατεδάφιση του κτίσματος. ΑΠ 1164/2016,

σελ. 766.

ΠΑΡΟΧΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Πρακτική προσέγγιση των εναλλακτικών τρόπων έκτισης της ποινής. Μία περίπτωση περαιτέρω μετατροπής της συνολικής ποινής σε παροχή κοινωφελούς εργασίας. Μελ. Π. Βρυνιώτης,

σελ. 738.

Επειδή ο αιτών αδυνατεί να καταβάλει το ποσό της μετατροπής είτε εφάπαξ είτε σε δόσεις, συντρέχει περίπτωση περαιτέρω μετατροπής της ποινής του σε παροχή κοινωφελούς εργασίας χωρίς αμοιβή στον Δήμο Παλαιού Φαλήρου. Καθορίζονται δε οι ώρες κοινωφελούς εργασίας σε 2.400 (1.200 ώρες για κάθε μία από τις δύο πενταετίες). ΜΕφΚακΑθ 897/2013,

σελ. 860.

Μετατρέπεται η ποινή φυλάκισης των 281 μηνών που επιβλήθηκε στον αιτούντα με την παρούσα απόφαση, σε παροχή κοινωφελούς εργασίας και ορίζεται χρόνος κοινωφελούς εργασίας 2.400 ώρες εντός πέντε ετών. ΜΕφΚακΑθ 1448/2015,

σελ. 859.

ΠΕΡΙΥΒΡΙΣΗ ΝΕΚΡΩΝ

Μετά την πράξη του ο κατηγορούμενος έθεσε φωτιά στο πουκάμισό της, προκαλώντας της εγκαύματα σε διάφορα σημεία του σώματός της και, ακολούθως, αφού έσυρε το πτώμα μέχρι την άκρη τσιμεντένιου αρδευτικού καναλιού χωρίς νερό, το ώθησε για να κυλήσει στο τσιμεντένιο πρανές αυτού. ΑΠ 909/2016 (παρατ. Κ. Βαθιώτης),

σελ. 768.

PLEA BARGAINING

Plea bargaining, Verständigung, ποινική συνδιαλλαγή: συγκριτικές και πρακτικές διαστάσεις. Μελ. Ε. Μπίλλης,

σελ. 717.

ΠΟΙΝΗ Βλ. και ΑΠΟΛΥΣΗ ΥΠΟ ΟΡΟ

Κατ’ οίκον έκτιση της ποινής (: άρθρο 56 παρ. 2 και 3 ΠΚ) και έφεση κατά της οικείας δικαιοδοτικής κρίσεως (ΜΕΡΟΣ Ε΄). Άρθρο Λ. Μαργαρίτης,

σελ. 746.

Πρακτική προσέγγιση των εναλλακτικών τρόπων έκτισης της ποινής. Μία περίπτωση περαιτέρω μετατροπής της συνολικής ποινής σε παροχή κοινωφελούς εργασίας. Μελ. Π. Βρυνιώτης,

σελ. 738.

Στην περίπτωση που τα εγκλήματα με τις αντίστοιχες ποινές που σχημάτισαν τη συνολική είναι δύο και η μία απ’ αυτές τις ποινές χαρισθεί ή παραγραφεί ή οπωσδήποτε αφεθεί, θα αναβιώσει η σε λανθάνουσα κατάσταση εκτελεστότητα της άλλης (αυτοτελούς ποινής). ΔιατΕισΠλημΠειρ 213/2016,

σελ. 866.

ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΣΗ

Αναστέλλεται η ποινική διαδικασία στο ακροατήριο αορίστως προκειμένου να εξετασθεί η νομιμότητα της πρόσβασης της Προανακριτικής Αρχής στα διατηρούμενα σε τερματική συσκευή εξωτερικά στοιχεία της επικοινωνίας κατηγορουμένου και τρίτων προσώπων. ΜΠλημΡεθ 2374α/2014,

σελ. 817.

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΚΡΑΤΗΣΗ

Απαραίτητη προϋπόθεση για την εφαρμογή της ρύθμισης του άρθρου 87 παρ. 2 ΠΚ είναι η συνεκδίκαση όλων των συρρεόντων εγκλημάτων από το ίδιο δικαστήριο, το οποίο θα πρέπει να αχθεί σε καταδικαστική κρίση για ένα τουλάχιστον από τα συρρέοντα εγκλήματα και να καταγνώσει γι’ αυτό ποινή, καθόσον χωρίς την επιβολή κάποιας ποινής δεν υπάρχει έδαφος για αφαίρεση του χρόνου προσωρινής κράτησης. ΔιατΕισΠλημΠειρ 213/2016,

σελ. 866.

Με το άρθρο 291 ΚΠΔ καθιερώνεται γενική αρμοδιότητα του Συμβουλίου Εφετών για την άρση ή αντικατάσταση της προσωρινής κράτησης ή των περιοριστικών όρων μετά την έκδοση του παραπεμπτικού βουλεύματος. ΣυμβΠλημΤρικ 371/2017,

σελ. 855.

ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ

Οι δικαιοπραξίες εν ζωή στις οποίες η παράγραφος αυτή αναφέρεται, νοούνται μόνο οι συμβολαιογραφικές πράξεις. Συνεπώς, δεν περιλαμβάνονται τα πρακτικά συμβιβασμού του άρθρου 209 ΚΠολΔ, ούτε τα πρακτικά του δικαστικού συμβιβασμού. ΓνωμΕισΑΠ 4/2017,

σελ. 863.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Εάν οι ιδιαίτερες σχέσεις ή ιδιότητες υπάρχουν μόνο στον αυτουργό εξαιτίας των οποίων επιτείνεται η ποινή και μεταβάλλεται ο χαρακτήρας της πράξεως από πλημμέλημα σε κακούργημα, δεν υπάρχουν όμως στον συμμέτοχο, δεν θα ληφθούν υπόψη ως προς αυτόν, αλλά θα κριθεί αυτός ως συμμέτοχος στο βασικό έγκλημα. ΣυμβΠλημΑθ 634/2016,

σελ. 786.

ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΗ

Συνδιαλλαγή δράστη και θύματος στο ποινικό δίκαιο των ανηλίκων. Η αναγκαιότητα εκπόνησης ενός διαδικαστικού πλαισίου. Μελ. Κ. Πανάγος,

σελ. 723.

ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών ορθώς ερμήνευσε και εφάρμοσε τις οικείες διατάξεις του ΚΠΔ, δεχθέν ειδικότερα, ότι και κατά τη λήψη γενετικού υλικού για την ανάλυση DNA, η οποία είχε διαταχθεί στο πλαίσιο διαταχθείσης και διενεργούμενης κυρίας ανακρίσεως, ο κατηγορούμενος δικαιούτο να διορίσει τεχνικούς συμβούλους εντός της ταχθείσης προθεσμίας. ΣυμβΑΠ Ολ 1/2017,

σελ. 756.

ΥΠΕΞΑΙΡΕΣΗ

Εάν η πράξη τελέστηκε από εντολοδόχο και διαχειριστή ξένης περιουσίας στο ίδιο πεδίο δράσης η εντολή εμπεριέχεται στη διαχείριση. Ο εντολοδόχος μπορεί να είναι και διαχειριστής, αν έχει διακριτική ευχέρεια κατά την εκτέλεση της εντολής. ΣυμβΠλημΑθ 634/2016,

σελ. 786.

ΧΡΕΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

Ο αντιλεγόμενος χρόνος τέλεσης του κατ’ άρθρο 25 του Ν 1882/1990 εγκλήματος. Μελ. Α. Εκκλησίαρχος,

σελ. 708.

ΨΕΥΔΗΣ ΚΑΤΑΜΗΝΥΣΗ

Από κανένα αποδεικτικό μέσο δεν υφίσταται η πλήρωση και της υποκειμενικής υπόστασης του αδικήματος, καθόσον δεν προέκυψε η ύπαρξη δόλου των κατηγορουμένων να καταμηνύσουν ψευδώς τους μηνυόμενους. ΤρΠλημΣυρ 128/2017,

σελ. 784.

Βλ. και αναλυτικό ευρετήριο των περιλήψεων των ποινικών αποφάσεων του Αρείου Πάγου που παρατίθενται στο τέλος του τεύχους, 

σελ. 871.