ΣυμβΠλημΑθ 834/2016 [Χρέη προς το Δημόσιο – Κατάσχεση και δήμευση περιουσιακών στοιχείων ]

ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Τεύχος 1, Ιανουάριος 2018

Νομοθεσία, Νομολογία, Θεωρία & Πράξη του Ποινικού Δικαίου

Εκδίδεται από το 1998 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Για την επιβολή κατάσχεσης και τη δήμευση περιουσιακών στοιχείων που προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες, ή άλλων περιουσιακών στοιχείων ίσης αξίας, μόνο αρμόδιο δικαστικό όργανο είναι το Δικαστήριο που καταδίκασε για αδικήματα νομιμοποίησης εσόδων, το οποίο εξάλλου, στην περίπτωση της εναλλακτικής κατάσχεσης, προσδιορίζει την ίση αξία της κατασχετέας περιουσίας. Αντίθετα, τέτοια δυνατότητα εναλλακτικής κατάσχεσης και δήμευσης δεν αναγνωρίζεται στον Πρόεδρο της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης. Στην προκείμενη περίπτωση, ο τελευταίος, κατ’ επίκληση του άρθρου 46 παρ. 2 Ν 3691/2008, εξέδωσε διάταξη με την οποία δέσμευσε ακίνητο ιδιοκτησίας της κατηγορουμένης, με την αιτιολογία ότι συνιστά προϊόν από εγκληματική δραστηριότητα (μη καταβολή βεβαιωμένων χρεών προς το Δημόσιο). Εντούτοις, ο Πρόεδρος της παραπάνω Αρχής, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 παρ. 5 Ν 3691/2008, δύναται να απαγορεύσει τη μεταβίβαση ή εκποίηση οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου: α) μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις και β) μόνον εφόσον υπάρχουν βάσιμες υπόνοιες ότι το εν λόγω περιουσιακό στοιχείο αποτελεί προϊόν τέλεσης των αδικημάτων του άρθρου 2 Ν 3691/2008. Ωστόσο, αποδεικνύεται πως το επίμαχο περιουσιακό στοιχείο περιήλθε στην κυριότητα της κατηγορουμένης την 10.12.1991, δηλ. σε χρόνο προγενέστερο της διάπραξης του βασικού φορολογικού αδικήματος, επί του οποίου διερευνάται θεμελίωση της αξιόποινης πράξης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (5.8.2008), ή της γένεσης της πρώτης οφειλής (1994). Ως εκ τούτου, δεν μπορεί, κατά λογική ακολουθία, να αποτελεί προϊόν νομιμοποίησης από τη διερευνώμενη εγκληματική δραστηριότητα και, συνεπώς, δεν υπόκειται σε δέσμευση από τον Πρόεδρο της ως άνω Αρχής, έστω κι αν υποτεθεί ότι συντρέχει επείγουσα περίπτωση.

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.