ΑΠ 370/2017 [Έφεση ανυποστήρικτη λόγω απαράδεκτης εκπροσώπησης του κατηγορουμένου - Γραμμάτιο προείσπραξης δικηγόρων - Απουσία εκκαλούντος - Αναβολή δίκης - Αιτιολογία παρεμπίπτουσας απόφασης]

ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Τεύχος 1, Ιανουάριος 2018

Νομοθεσία, Νομολογία, Θεωρία & Πράξη του Ποινικού Δικαίου

Εκδίδεται από το 1998 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Απορρίπτεται ως αβάσιμος ο εκ του άρθρου 510 παρ. 1 στοιχ. Α΄ ΚΠΔ λόγος αναίρεσης. Συγκεκριμένα, οι αιτιολογίες που περιέλαβε η προσβαλλόμενη απόφαση ως προς την απόρριψη της εκπροσώπησης του κατηγορουμένου λόγω αδυναμίας προσκομίσεως εκ μέρους του δικηγόρου του οικείου γραμματίου προεισπράξεως και συνακόλουθα της έφεσης ως ανυποστήρικτης είναι ειδικές και εμπεριστατωμένες. Ειδικότερα, όπως προκύπτει από την επισκόπηση των εγγράφων της δικογραφίας, ο εκκαλών είχε κληθεί νομίμως και εμπροθέσμως για να παρασταθεί κατά τη συζήτηση της έφεσής του, με το να απορρίψει δε το Δικαστήριο την εκπροσώπηση λόγω έλλειψης καταβολής παραβόλου και την έφεση λόγω μη εμφάνισης του αναιρεσείοντος, δεν επήλθε ουδεμία ακυρότητα ούτε υποβλήθηκε αίτημα διορισμού δικηγόρου κατά το άρθρο 6 παρ. 3 ΕΣΔΑ, ούτε εξετέθησαν οι προϋποθέσεις διορισμού, δηλ. οικονομική αδυναμία και συμφέρον της δικαιοσύνης για τον διορισμό δικηγόρου υπερασπίσεως και επομένως δεν υπάρχει παράβαση της ως άνω διατάξεως σε συνδυασμό με τα άρθρα 340 και 171 ΚΠΔ. Περαιτέρω, απορρίπτονται και οι εκ του άρθρου 510 παρ. 1 στοιχ. Δ΄ και Η΄ ΚΠΔ λόγοι αναίρεσης. Εν προκειμένω, η απόφαση με την οποία απορρίφθηκε το αίτημα αναβολής, είναι ειδική και εμπεριστατωμένη, αφού εκτίθενται σε αυτή με σαφήνεια και πληρότητα οι λόγοι για τους οποίους το Δικαστήριο οδηγήθηκε στην απορριπτική του αιτήματος του κατηγορουμένου παρεμπίπτουσα απόφασή του, λαμβάνοντας υπόψη ότι, έτσι όπως διατυπώθηκε, ήταν εντελώς αόριστο (δεν ανέφερε την πάθηση της μητέρας του, τον χρόνο νοσηλείας και παραμονής του στην Αλβανία) και ορθώς απορρίφθηκε ως ουσιαστικά αβάσιμο, αφού ο αναιρεσείων, εκτός του προσδιορισμού της παθήσεως της μητέρας του, δεν προσκόμισε και κάποιο σχετικό έγγραφο είτε άλλο αποδεικτικό στοιχείο υποστηρικτικό της βασιμότητάς του.

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.