ΜΕφΑθ 6233/2018 [Ενεχύραση απαίτησης υπέρ Τράπεζας]

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Τεύχος 7/2019, Ιούλιος 2019

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Πρόεδρος: Αικ. Μπετσικώκου, Εφέτης Δικηγόροι: Π. Γκλιουμάς, Α. Παπανικολάου Σύμβαση ενεχύρασης απαίτησης εγγυητή κατά τρίτου προς εξασφάλιση απαίτησης τράπεζας κατά δανειολήπτη οφειλέτη της, σε συνδυασμό με τηρούμενο από τη δανείστρια τράπεζα ανοικτό λογαριασμό. Ειδικές διατάξεις ΝΔ 17-7/13.8.1923. Σύσταση ενεχύρου και με απλό έγγραφο χωρίς βέβαιη χρονολογία. Η ενεχύραση γνωστοποιείται στον τρίτο οφειλέτη της ενεχυραζόμενης απαίτησης, από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος στη σύμβαση ενεχύρου και όχι μόνο από τον ενεχυραστή, με την επίδοση αντιγράφου της σύμβασης ενεχύρασης ή με άλλο ισοδύναμο τρόπο. Από τη γνωστοποίηση επέρχεται εκ του νόμου εκχώρηση της ενεχυρασθείσης απαίτησης στην Τράπεζα – ενεχυρούχο δανειστή, η οποία μπορεί να την εισπράξει, ενώ υποχρεούται να αποδώσει στον ενεχυραστή το επιπλέον μετά την εξόφλησή της. Η ενεχυρούχος Τράπεζα έχει υποχρέωση να διαφυλάσσει την ενοχική απαίτηση του ενεχυραστή κατά τρίτου στην οποία έχει συσταθεί το ενέχυρο, ώστε να μην επέλθει μερική ή ολική απόσβεση ή αποδυνάμωση αυτής. Σε περίπτωση είσπραξης της ενεχειρασθείσας απαίτησης εκ μέρους της Τράπεζας, επέρχεται ισόποση απόσβεση της απαίτησης από τη δανειακή σύμβαση και η Τράπεζα μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματά της από τη δανειακή σύμβαση ως προς το υπόλοιπο ποσό. Πληρεξουσιότητα. Η έλλειψη προσκόμισης του κατ’ άρθρο 96 ΚΠολΔ πληρεξουσίου εγγράφου δεν συνεπάγεται την ερημοδικία του διαδίκου, αλλά...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.