Μ. Μήκου, Εύρος προστασίας κατόχου εμπορικού σήματος - Με αφορμή την απόφαση του ΔΕΕ C-487/07

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Τεύχος 12/2019, Δεκέμβριος 2019

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Μαρίνα Μήκου,  Δικηγόρος, MSc Περίληψη: Το ΔΕΕ προστάτευσε υπέρμετρα τον κάτοχο εμπορικού σήματος, σε βάρος της ενιαίας αγοράς, καθώς και των καταναλωτών, στην προδικαστική του απάντηση κατά τη διαμάχη L'Oréal v Bellure. Ενώ οι απομιμήσεις της τελευταίας ήταν απίθανο να δημιουργήσουν κίνδυνο σύγχυσης ή πιθανότητα ζημιάς του σήματος, το ΔΕΕ έκρινε ότι παραβιάστηκε η επικοινωνιακή, η διαφημιστική και η επενδυτική λειτουργία. Θεωρώντας οποιοδήποτε όφελος τρίτου αθέμιτο, κατέστησε το free-riding ενακτέο per se, εξαλείφοντας το κίνητρο των ανταγωνιστών. Ωστόσο, το ΔΕΕ οφείλει να διασφαλίζει την αποτελεσματική λειτουργία της ανταγωνιστικής αγοράς, καθώς και το δικαίωμα των καταναλωτών να ενημερώνονται σχετικά με τις εναλλακτικές επιλογές τους, παράλληλα με την προστασία των ιδιοκτητών εμπορικών σημάτων.   I. Εισαγωγή Η οδηγία 89/104 για τα εμπορικά σήματα επικεντρώνεται στην επιτυχή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς . Ως εκ τούτου , στοχεύει στη διευκόλυνση της ελεύθερης διακίνησης των εμπορευμάτων και της ελευθερίας παροχής υπηρεσιών , καθώς και στη διατήρηση του ανταγωνισμού στην ευρωπαϊκή αγορά 1 . Επομένως , τα δικαιώματα του κατόχου ενός εμπορικού σήματος πρέπει να εξισορροπούνται με τα συμφέροντα των ανταγωνιστών του . Παρ ’ όλα αυτά , στην υπόθεση L ' Or é al κατά Bellure , η εξισορρόπηση των προαναφερθέντων αντιφατικών συμφερόντων ευνοούσε αποκλειστικά...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.