ΜΠρΘεσ 16566/2018 [Διατροφή ανήλικου τέκνου]

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Τεύχος 12/2019, Δεκέμβριος 2019

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Πρόεδρος: Ε. Αναστασίου, Πρωτοδίκης Δικηγόροι: Χρ. Αποστολίδης, Ε. Μπιμπλή Ανάθεση επιμέλειας στην μητέρα. Καταβολή από τον πατέρα μηνιαίας διατροφής στην μητέρα ως ασκούσα την επιμέλεια του 16χρονου υιού τους. Επιδικασθέν ποσό διατροφής 350 ευρώ μηνιαίως. Διατάξεις: άρθρα 1485, 1486, 1489, 1493, 1511-1514 ΑΚ Η ενάγουσα εκθέτει στην κρινόμενη αγωγή ότι από τον ήδη λυθέντα γάμο της με τον εναγόμενο, απέκτησε ένα ανήλικο τέκνο, του οποίου ασκεί προσωρινά αποκλειστικά την επιμέλεια δυνάμει της ειδικότερα αναφερόμενης απόφασης. Ότι είναι η πλέον κατάλληλη για την οριστική ανάθεση στην ίδια του εν λόγω λειτουργήματος. Ότι το τέκνο δεν διαθέτει ατομική περιουσία ή εισοδήματα, ώστε να εξασφαλίζει τις κατά μήνα αναγκαίες δαπάνες διατροφής του, όπως αυτές παρατίθενται αναλυτικά και ανέρχονται στο ποσό των 2217,91 € μηνιαίως. Εν συνεχεία, παραθέτει αναλυτικά τις οικονομικές δυνάμεις του εναγομένου και της ιδίας. Βάσει αυτού του ιστορικού η ενάγουσα ζητεί: Α. Να της ανατεθεί οριστικά η άσκηση της επιμέλειας του προσώπου του ανήλικου τέκνου της, Β. Να υποχρεωθεί ο εναγόμενος να της καταβάλλει μηνιαίως υπό την ιδιότητα της ασκούσας την επιμέλεια του ανήλικου τέκνου το ποσό των 1586,02€ ως συνεισφορά στην διατροφή αυτού, εντός του πρώτου πενθημέρου κάθε ημερολογιακού μηνός, με τον νόμιμο τόκο από την επομένη που κάθε δόση θα καθίσταται απαιτητή ως...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.