ΑΠ 630/2019 [Κήρυξη εκτελεστότητας αλλοδαπής απόφασης – Άσκηση προσφυγής]

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Τεύχος 12/2019, Δεκέμβριος 2019

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Πρόεδρος: Ε. Κιουρκτσόγλου - Πετρουλάκη, Αντιπρόεδρος ΑΠ Εισηγήτρια: Μ. Τζανακάκη Δικηγόροι: Δ. Μελίδου, Μ.-Β. Κρατσιούν Αναγνώριση και εκτέλεση αλλοδαπών αποφάσεων βάσει του Καν. (ΕΚ) 44/2001. Έννοια απόφασης. Περιοριστική απαρίθμηση λόγων, για τους οποίους δεν επιτρέπεται η αναγνώριση απόφασης και έγγραφα που πρέπει να προσκομίσει ο διάδικος, που επικαλείται την αναγνώριση ή ζητεί την κήρυξη της εκτελεστότητας. Υλικά αρμόδιο για την κήρυξη της εκτελεστότητας το Μονομελές Πρωτοδικείο, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Περιορίζεται στο να διαπιστώσει ότι πρόκειται περί εκτελεστής δικαστικής απόφασης προερχομένης από άλλο κράτος – μέλος, χωρίς να έχει δικαίωμα πλέον να ερευνήσει, εάν συντρέχει κάποιος από τους λόγους που δικαιολογούν την άρνηση της εκτελεστότητας και χωρίς ο καθ’ ου η εκτέλεση να δικαιούται να παραστεί στην ως άνω δίκη και να υποβάλλει παρατηρήσεις. Ένδικο μέσο κατά της απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου, που δέχεται την αίτηση κήρυξης εκτελεστής της αλλοδαπής δικαστικής απόφασης. Νομιμοποίηση διαδίκων. Απαγόρευση αντίθεσης αλλοδαπής απόφασης στη δημόσια τάξη. ΑΕ. Δεσμεύεται απέναντι στους τρίτους από τις πράξεις των οργανικών εκπροσώπων της, έστω και αν οι πράξεις αυτές υπερβαίνουν τα όρια που θέτει ο εταιρικός σκοπός ή παραβιάζουν τους περιορισμούς, που τίθενται από το καταστατικό ή από απόφαση της ΓΣ και κατά μείζονα λόγο του ΔΣ, στην περίπτωση του...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.