ΠΠρΛάρ 1/2019 [Δικαστική λύση εταιρίας – Έννομο συμφέρον αιτούντος]

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Τεύχος 5/2020, Μάϊος 2020

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Πρόεδρος: Δ. Ρασιδάκη Εισηγήτρια: Ε. Σούρλα Δικηγόροι: Δ. Κρίτσανος, Ι. Πούλιος Έκθεση ελέγχου εκτιμητικής επιτροπής άρθρου 9 ΚΝ 2190/1920. Σύνολο ίδιων κεφαλαίων της εταιρίας κατώτερο του 1/10 του μετοχικού κεφαλαίου. Αποτελεί per se νόμιμη αιτία λύσης της εταιρίας, ανεξαρτήτως της περιέλευσής της ή μη σε αδράνεια. Οι αιτούντες τη λύση της εταιρίας ως δανειστές αυτής διατηρούν πρόδηλο έννομο συμφέρον για την υποβολή της σχετικής αίτησης και την ευδοκίμηση αυτής ενόψει της ιδιότητάς τους. Αβάσιμος και απορριπτέος ο ισχυρισμός της καθ’ ης εταιρίας περί αντίθεσης της συμπεριφοράς των δανειστών στο 281 ΑΚ, καθώς με τη διάταξη του άρθρου 48 του ΚΝ 2190/1920 τάσσονται αντικειμενικά κριτήρια, των οποίων η συνδρομή αρκεί για τη λύση της εταιρίας, λαμβανομένου υπόψη ότι η τελευταία (λύση) συνδέεται με την προστασία του γενικότερου δημοσίου συμφέροντος και συνεπώς δεν επηρεάζεται από τις συντρέχουσες κατά περίπτωση υποκειμενικές συνθήκες, λόγω του σκοπού και της σημασίας για την τήρηση από τις ΑΕ των διατάξεων του νόμου, που αποβλέπουν στην κατοχύρωση τόσο των συμφερόντων των μετόχων και του συναλλασσόμενου κοινού, όσο και γενικότερα του θεσμού των εταιριών αυτών. Διατάξεις: άρθρα 9, 42, 48 Ν 2190/1920 Νομίμως φέρεται προς περαιτέρω συζήτηση με την 01.02.2018 και με αριθμό εκθέσεως καταθέσεως .../02.02.2018 κλήση των καλούντων-αιτούντων, η από 15.12.2016 και με...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.