ΔΕΕ υπόθ. C-125/2018 απόφ. της 3.3.2020 [Σύμβαση ενυπόθηκου δανείου με κυμαινόμενο επιτόκιο], (παρατ. Χρ. Τριανταφυλλίδης)

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Τεύχος 5/2020, Μάϊος 2020

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Προδικαστική παραπομπή. Προστασία των καταναλωτών. Καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές. Σύμβαση ενυπόθηκου δανείου. Κυμαινόμενο επιτόκιο. Δείκτης αναφοράς βασιζόμενος στα ενυπόθηκα δάνεια των ταμιευτηρίων. Δείκτης προβλεπόμενος σε κανονιστική ή διοικητική διάταξη. Μονομερής εισαγωγή ρήτρας τέτοιου είδους από τον επαγγελματία. Έλεγχος της απαιτήσεως διαφάνειας από το εθνικό δικαστήριο. Συνέπειες της διαπιστώσεως του καταχρηστικού χαρακτήρα της ρήτρας. Διατάξεις: άρθρα 1 [παρ. 2], 4 [παρ. 2], 6 [παρ. 1], 7 [παρ. 1], 8 της Οδηγίας 93/13/ΕΟΚ 1. Η αίτηση προδικαστικής αποφάσεως αφορά την ερμηνεία της οδηγίας 93/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 1993, σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές (ΕΕ 1993, L 95, σ. 29), και ιδίως του άρθρου 1, παράγραφος 2, του άρθρου 4, παράγραφος 2, του άρθρου 6, παράγραφος 1, του άρθρου 7, παράγραφος 1, και του άρθρου 8 της οδηγίας αυτής. 2. Η αίτηση αυτή υποβλήθηκε στο πλαίσιο ένδικης διαφοράς μεταξύ του Marc Gómez del Moral Guasch και της Bankia SA σχετικά με τη ρήτρα περί κυμαινόμενου και ανταποδοτικού επιτοκίου η οποία περιέχεται στη συναφθείσα μεταξύ των δύο αυτών μερών σύμβαση ενυπόθηκου δανείου. Το νομικό πλαίσιο Το δίκαιο της Ένωσης 3. Η εικοστή τέταρτη αιτιολογική σκέψη της οδηγίας 93/13 αναφέρει «ότι οι δικαστικές...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.