ΤρΕφΛαμ 25/2018 [Τίτλοι ιδιοκτησίας μοναστηριακής περιουσίας], (παρατ. Κ. Παπαγεωργίου)

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Τεύχος 8-9/2020, Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2020

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Πρόεδρος: Αικ. Πάνταινα Εισηγήτρια: Μ. Λιάνου Δικηγόροι: Α.-Η. Σεϊτανίδου-Δερμάνη, Π. Ρηγάτος, Γ. Γιάκας, Δικ. Αντιπρόσωπος ΝΣΚ Μοναστηριακή περιουσία. Ιστορικοί και σύγχρονοι τίτλοι ιδιοκτησίας. Εθνικό Κτηματολόγιο. Νομική ισχύς μοναστηριακού κώδικα καταγραφής ακίνητης περιουσίας (1834). Έκτακτη χρησικτησία κατά το βυζαντινορωμαϊκό δίκαιο. Διαχωριστικά προεδρικά διατάγματα μοναστηριακής περιουσίας (Ν 4684/1930). Πίνακες εκκλησιαστικής περιουσίας Σύμβασης μεταξύ Δημοσίου και Εκκλησίας της Ελλάδος της 18.9.1952 (κυρώθηκε με το ΒΔ της 26.9.1952, κατόπιν των άρθ. 104 Σ. 1952 και ΝΔ 2185/1952). Τα διαχωριστικά προεδρικά διατάγματα και οι πίνακες αυτοί συνιστούν εκ του νόμου αναγνώριση κυριότητας έναντι πάντων, εκδοθέντα με την αυθεντία του κράτους. Δεν απαιτείται μεταγραφή αυτών. Διατάξεις: Πρωτόκολλα του Λονδίνου (από 3/22-2-1830, 4/16-6-1830 και 19.6/1-7-1830), Συνθήκη Κωνσταντινουπόλεως (από 9-7-1832), 104 Σύντ. 1952, ΒΔ της 17-11/1-12-1836, Ν της 21-6/3-7-1837, ΝΔ της 22-4/16-5-1926, ΚΝ 4684/1930, ΑΝ 1539/1938, 51 ΕισΝΑΚ, Σύμβαση της 18.9.1952 (ΒΔ της 26.9.1952), ΝΔ 2185/1952, Ν 998/1979, 51 [παρ. 7] Ν 4301/2014 [...] Η ενάγουσα και ήδη εκκαλούσα Ιερά Μονή με την υπό κρίση αγωγή της, την οποία απηύθυνε ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Άμφισσας κατά του εφεσίβλητου Ελληνικού Δημοσίου, ισχυρίσθηκε (όπως περιόρισε κατ’ έκταση το επίδικο ακίνητο) τα ακόλουθα: Ότι πρωτότυπα, με έκτακτη χρησικτησία κατά τις διατάξεις του προϊσχύσαντος βυζαντινορωμαϊκού (βρδ) δικαίου νεμόταν από την σύσταση του ελληνικού Κράτους έως το 1915 (αλλά...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.