ΠΠρΣυρ 62/2020 [Αγωγή διανομής επικοίνων – Πώληση ακινήτων με πλειστηριασμό]

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Τεύχος 8-9/2020, Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2020

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Πρόεδρος: Ο.- Αι. Κώτσιου Εισηγήτρια: Ε. Ζεϊμπέκη Δικηγόροι: Α. Παπασπυρόπουλος Κοινό πράγμα. Εφαρμογή διατάξεων για την κοινωνία. Λύση κοινωνίας με διανομή. Μπορεί να την απαιτήσει κάθε κοινωνός, εφόσον δεν αποκλείεται το δικαίωμα αυτό από δικαιοπραξία ή από τον προορισμό του κοινού πράγματος. Άσκηση αγωγής διανομής οικοπέδου, εντός του οποίου υπάρχει οικοδομή. Προϋποθέσεις και διαδικασία. Το Δικαστήριο, στις περιπτώσεις των άρθρων 480 και 480Α ΚΠολΔ, δεν είναι υποχρεωμένο να διατάξει απόδειξη, αν κρίνει ότι η αυτούσια διανομή είναι προδήλως δυνατή, αδύνατη ή ασύμφορη. Στοιχεία της βάσης της αγωγής με την οποία διώκεται δικαστικώς η διανομή ακινήτου είναι α) η συγκυριότητα του ενάγοντος, β) η μεταξύ ενάγοντος και εναγομένου κοινωνία, γ) η ακριβής περιγραφή του διανεμητέου ακινήτου, δ) η μη συμφωνία του εναγομένου για τη διανομή, ε) η αξία του διανεμητέου και στ) το σχετικό αίτημα. Διατάξεις: άρθρα 795, 796, 798, 799, 800, 1113 ΑΚ, 480, 480Α ΚΠολΔ Από τις με αριθμό α) ... και .../10.07.2018 και β) ... και .../10.09.2018 εκθέσεις επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας, της περιφέρειας του Εφετείου Αιγαίου, ..., που επικαλείται και νόμιμα προσκομίζει η ενάγουσα, σε συνδυασμό και με τα με αρ. πρωτ. …/20.02.2019 και …/22.02.2019 έγγραφα της Πρεσβείας της Ελλάδος στην Πόλη του Μεξικού, προκύπτει ότι ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο σε επίσημη μετάφραση...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.