ΑΠ 227/2020 [Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα – Απαγόρευση διάθεσης περιουσιακών στοιχείων - Έγκυρος πλειστηριασμός πλην ανίσχυρος – Νόμιμη άρνηση υποθηκοφύλακα μεταγραφής τίτλου]

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Τεύχος 8-9/2020, Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2020

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Πρόεδρος: Ε. Καλού, Αντιπρόεδρος ΑΠ Εισηγητής: Γ. Χοϊμές Δικηγόροι: Ι. Μπόμπος, Η. Νίκας, Πάρεδρος ΝΣΚ Μεταβίβαση κυριότητας ακινήτου. Τηρητέες διατυπώσεις. Πλειστηριασμός. Χορήγηση από τον υπάλληλο του πλειστηριασμού της περίληψης κατακυρωτικής έκθεσης στον υπερθεματιστή μετά την καταβολή ολόκληρου του οφειλόμενου πλειστηριάσματος. Με την έκδοση και τη μεταγραφή της περίληψης, η κυριότητα και η νομή του ακινήτου που πλειστηριάστηκε μεθίστανται, χωρίς ιδιαίτερη παράδοση, στον υπερθεματιστή. Η μη μεταγραφή της περίληψης αυτής δεν συνεπάγεται την ακυρότητα του πλειστηριασμού, αλλά αναστέλλει μόνο, εωσότου γίνει, την κτήση από τον υπερθεματιστή του δικαιώματος που είχε ο καθ’ ου η εκτέλεση και την άσκηση από τον υπερθεματιστή των περαιτέρω δικαιωμάτων από την περίληψη της κατακυρωτικής έκθεσης. Μεταγραφή. Έννοια και διαδικασία. Ποιες πράξεις μεταγράφονται. Άρνηση μεταγραφής. Δικαιολογείται μόνο, αν δεν προσκομίζονται τα αναγκαία σε κάθε περίπτωση έγγραφα ή αν η ακυρότητα της πράξης είναι τυπικά εμφανής και ο μεταγραφοφύλακας μπορεί να σχηματίσει βεβαιότητα γι’ αυτή χωρίς να μπορεί να επεκταθεί σε ουσιαστικό έλεγχο εγγράφων και να προβεί σε έλεγχο της βασιμότητας του δικαιώματος που μεταβιβάστηκε ή αναγνωρίστηκε. Τηρητέα διαδικασία κατ’ άρθρο 791 παρ. 1 ΚΠολΔ. Καταπολέμηση αδικήματος νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Απαγόρευση εκποίησης περιουσιακών στοιχείων. Ακολουθητέα διαδικασία. Διατάξεις: άρθρα 791, 1005, 1017 [παρ. 2] ΚΠολΔ, 199, 369, 513, 1033, 1192-1194, 1198 ΑΚ,...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.