Ν. Μουσάς, Διαμεσολάβηση – Ερμηνευτικά ζητήματα διατάξεων του Ν 4640/2019 και προτάσεις για βελτίωση

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Τεύχος 10/2020, Οκτώβριος 2020

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Νικόλαος Δ. Μουσάς ,  Δικηγόρος, LL.M. (Berkeley) Περίληψη: O νόμος 4640/2019 επιχειρεί α) την θεσμοθέτηση της διαμεσολάβησης, ως εναλλακτικού τρόπου επιλύσεως διαφορών, β) την διαδικασία της καθώς και γ) την καθιέρωση ενός υποχρεωτικού σταδίου αυτής πριν την προσφυγή στην τακτική δικαιοσύνη, με την έννοια του δικονομικού απαραδέκτου σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με την διαμεσολαβητική διαδικασία. Αναντίρρητα μια διαδικασία αποτελεσματικής διαμεσολάβησης είναι ωφέλιμη για την δικαιοσύνη και την οικονομία της. Η διαμεσολαβητική δικονομία όμως που εισάγει ο νόμος φαίνεται ατελής σε ορισμένα σημεία σε έκταση που μπορεί να δημιουργήσει προσκόμματα προσφυγής στην τακτική δικαιοσύνη πέραν των συνταγματικώς ανεκτών ορίων. Με την παρούσα μελέτη επισημαίνονται ορισμένα από αυτά και προτείνεται η αντιμετώπισή τους.   I. Εισαγωγή Ο νόμος 4640/2019 «Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις - Περαιτέρω εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2008 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 190/30.11.2019) θεσπίστηκε με σκοπό να ρυθμίσει τον θεσμό της διαμεσολάβησης σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις στην Ελλάδα καθώς και για την περαιτέρω εναρμόνιση της ελληνικής Νομοθεσίας με τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2008 για θέματα διαμεσολάβησης σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις,...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.