ΜΕφΑθ 2117/2019 [Έγκυρη καταγγελία εμπορικής μίσθωσης λόγω μεταμέλειας από την μισθώτρια], (παρατ. Ευ. Μαργαρίτης)

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Τεύχος 10/2020, Οκτώβριος 2020

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

ΜΕφΑθ 2117/2019 35 Πρόεδρος: Θ. Παπαδόπουλος, Εφέτης Δικηγόροι: Ε. Τσώνου, Π. Λεοντιάδου Εμπορική μίσθωση. Καταγγελία μεταμελείας αυτής από τη μισθώτρια. Αποζημίωση. Αγωγή εκμισθωτών για αναγνώριση ακυρότητας της καταγγελίας. Καταγγελία μίσθωσης από τους εκμισθωτές με την αγωγή τους. Έγκυρη η καταγγελία από την εναγομένη μισθώτρια - επέφερε τη λύση της μίσθωσης. Νόμω αβάσιμα τα αιτήματα της αγωγής περί αναγνωρίσεως ακυρότητας της καταγγελίας, περί επιδικάσεως στους ενάγοντες καθυστερουμένων μισθωμάτων και αποζημιώσεως λόγω πρόωρης καταγγελίας της σύμβασης εκ μέρους τους με την αγωγή τους με υπαιτιότητα της εναγομένης, η οποία κατέστη υπερήμερη ως προς την καταβολή μισθωμάτων, καθώς και το αίτημα περί αναγνωρίσεως της καταπτώσεως εις βάρος της εναγομένης της εγγυοδοσίας ως ποινικής ρήτρας - ορθά εφάρμοσε το νόμο το πρωτοβάθμιο δικαστήριο. Απορρίπτει κατ' ουσίαν την έφεση των εκκαλούντων-εναγόντων. Διατάξεις: άρθρο 13 [παρ. 1γ] Ν 4242/2014 Η κρινόμενη έφεση κατά της υπ’ αριθμ. 700/2016 οριστικής αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών που εκδόθηκε, αντιμωλία των διαδίκων, κατά την ειδική διαδικασία των άρθρων 647 επ. ΚΠολΔ (όπως ίσχυαν πριν την κατάργησή τους με το Άρθρο τέταρτο του Άρθρου 1 του Ν 4335/2015, βλ και Άρθρο ένατο παρ. 2 του Άρθρου 1 του Ν 4335/2015), ασκήθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα (άρθρα 12 παρ. 1, 495, 498, 511, 513, 516, 517, 518...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.