ΜΠρΗρακλ 474/2020 [Τιτλοποίηση επιχειρηματικών απαιτήσεων - Ενεργητική νομιμοποίηση προς έκδοση διαταγής πληρωμής - Δικονομική ακυρότητα]

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Τεύχος 11/2020, Νοέμβριος 2020

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Πρόεδρος: Ο. - Σ. Παπαδάκη, Πρωτοδίκης Δικηγόροι: Μ. Πλουμή, Κ. Μουσιαντά Απαιτήσεις μεταβιβαζόμενες λόγω πώλησης. Οι μεταβιβαζόμενες απαιτήσεις από δάνεια και πιστώσεις λογίζονται ως τραπεζικές και μετά τη μεταβίβασή τους. Νομιμοποίηση Εταιριών Διαχείρισης Απαιτήσεων ως μη δικαιούχων διαδίκων για είσπραξη των απαιτήσεων. Πρόσθετη παρέμβαση. Προϋποθέσεις άσκησης από τρίτο σε εκκρεμή δίκη μεταξύ άλλων. Αναγκαστική ομοδικία. Ακύρωση διαταγής πληρωμής λόγω διαδικαστικού απαραδέκτου. Μη προσκόμιση εγγράφων προς απόδειξη της ενεργητικής νομιμοποίησης και δη της ειδικής διαδοχής των τραπεζικών εταιρειών. Διατάξεις: άρθρα 76, 80, 83, 626 ΚΠολΔ, 1, 2 Ν 4354/2015 Νόμιμα επαναφέρονται προς συζήτηση με την υπ’ αριθ. …/18-5-2020 πράξη του Διευθύνοντος το Πρωτοδικείο Ηρακλείου, η από 31-8-2018 ανακοπή και η από -12-2019 αυτοτελής πρόσθετη παρέμβαση, μετά την αναβολή της συζήτησης αυτής κατά τη δικάσιμο της 8-4- 2020, λόγω προσωρινής αναστολής της λειτουργίας των δικαστηρίων, δυνάμει της υπ’ αριθ. Δ1α/ΓΠ οικ. 26804 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β΄ 1588/25.4.2020). Φέρονται προς συζήτηση η ανωτέρω ανακοπή και αυτοτελής πρόσθετη παρέμβαση, που εκκρεμούν ενώπιον του Δικαστηρίου αυτού, οι οποίες πρέπει να συνεκδικαστούν διότι, υπάγονται στην ίδια διαδικασία και κατά την κρίση του Δικαστηρίου διευκολύνεται και επιταχύνεται η διεξαγωγή της δίκης, ενώ επέρχεται συγχρόνως μείωση των δικαστικών εξόδων (άρθρα 31 παρ. 1, 246, 591 παρ. 1 ΚΠολΔ). Από τη διάταξη...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.