ΜΕφΒορΑιγ 8/2020 [Αναβλητική ένσταση μη καταβολής εξόδων προηγούμενης δίκης – Ένσταση πλαστότητας ιδιωτικών εγγράφων- Εκκρεμοδικία]

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Τεύχος 11/2020, Νοέμβριος 2020

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Πρόεδρος: Θ. Μπούρη, Εφέτης Δικηγόροι: Π. Τασσοπούλου, Μ. Γιαννάρα Δικονομική αναβλητική ένσταση της μη καταβολής των εξόδων της προηγούμενης δίκης. Απόρριψη της ένστασης ως μη νόμιμης εάν η προηγούμενη αγωγή απορρίφθηκε ως μη νόμιμη και όχι λόγω παραίτησης από αυτήν. Ιδιωτικά έγγραφα. Ένσταση πλαστότητας. Απαράδεκτος ο ισχυρισμός περί πλαστότητας των εγγράφων εάν δεν προσκομίστηκαν αποδεικτικά της πλαστότητας. Εκκρεμοδικία. Διεκδικητική αγωγή και μισθωτική αγωγή. Δεν υφίσταται εκκρεμοδικία όταν οι αγωγές δεν ταυτίζονται ως προς την ιστορική και νομική τους αιτία. Η εξέταση των διαδίκων εναπόκειται στην κρίση του δικαστηρίου. Διατάξεις: άρθρα 222 [παρ. 1], 263, 295 [παρ. 1, 2], 457 [παρ. 1-3], 461, 463 ΚΠολΔ Η υπό κρίση, από 7.2.2019 (με αριθμό εκθέσεως καταθέσεως …/8.2.2019 και αριθμό προσδιορισμού …/14.2.2019) έφεση των ηττηθέντων στον πρώτο βαθμό εναγομένων στρέφεται κατά της υπ’ αριθμ. 2/2019 οριστικής αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χίου, που εκδόθηκε κατά την τακτική διαδικασία. Η έφεση έχει ασκηθεί νομότυπα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 495 επ. και 511 επ. ΚΠολΔ και είναι εμπρόθεσμη, αφού ασκήθηκε εντός της προβλεπόμενης διετούς προθεσμίας από τη δημοσίευση της εκκαλουμένης (7.1.2019), καθώς δεν γίνεται επίκληση και δεν προκύπτει επίδοσή της στους εκκαλούντες (άρθρα 495 παρ. 1, 2, 511, 513 παρ. 1β, 516 παρ. 1, 517, 518 παρ. 2 ΚΠολΔ)....

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.