ΕιρΠεριστ 19/2020 [Μη λήψη υπόψη ένορκης βεβαίωσης λόγω μη αναγραφής του επαγγέλματος του μάρτυρα στην κλήση], (παρατ. Αθ. Σκόντζος)

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Τεύχος 11/2020, Νοέμβριος 2020

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Πρόεδρος: Μ. Πιτταρά Δικηγόροι: Κ. Μπίτσιος, Α. Κόρμπος Προϋποθέσεις υποστατού και παραδεκτού ένορκης βεβαίωσης. Μη λήψη υπόψη ένορκης βεβαίωσης διότι στην επιδοθείσα κλήση δεν αναφερόταν το επάγγελμα της ενόρκως εξετασθείσας. Προσβολή της προσωπικότητας. Παράνομη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Δεν επιτρέπεται η πραγματοποίηση μη ζητηθεισών επικοινωνιών για εμπορικούς σκοπούς εφόσον ο συνδρομητής έχει δηλώσει προς τον φορέα παροχής της υπηρεσίας ότι δεν επιθυμεί να δέχεται τέτοιες κλήσεις (σύστημα «opt out»). Συνταγματική αρχή της αναλογικότητας. Επιδίκαση ποσού μικρότερου του ελαχίστου ορίου χρηματικής ικανοποίησης. Διατάξεις: άρθρα 424 ΚΠολΔ, 57 ΑΚ, 25 [παρ. 1] Συντ., 11, 14 Ν 3471/2006, 13 Ν 2472/1997 Το ζήτημα των τηλεφωνικών κλήσεων για σκοπούς απευθείας προώθησης προϊόντων ή υπηρεσιών και για κάθε είδους διαφημιστικούς σκοπούς ρυθμίζεται με το άρθρο 11 Ν 3471/2006, όπου ορίζονται τα σχετικά με τις μη ζητηθείσες επικοινωνίες. Ειδικότερα, στη διάταξη της παρ. 1 του ανωτέρω άρθρου, όπως αυτό τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 1 και 2 Ν 3917/2011, ορίζεται ότι: «1. Η χρησιμοποίηση αυτόματων συστημάτων κλήσης, ιδίως με χρήση συσκευών τηλεομοιοτυπίας (φαξ) ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, και γενικότερα η πραγματοποίηση μη ζητηθεισών επικοινωνιών με οποιοδήποτε μέσο ηλεκτρονικής επικοινωνίας, χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης προϊόντων ή υπηρεσιών και για κάθε είδους διαφημιστικούς σκοπούς, επιτρέπεται μόνο, αν...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.