ΜΠρΚαρδίτσ 247/2020 [Διατήρηση ισχύος απόφασης ασφαλιστικών μέτρων - Προσωρινή επιδίκαση διατροφής - Εμπρόθεσμη η προ της έκδοσης απόφασης ασφαλιστικών μέτρων ασκηθείσα αγωγή]

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Τεύχος 11/2020, Νοέμβριος 2020

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Πρόεδρος: Ο. Κώστα Δικηγόροι: B. A. Ιωαννίδου, Α. Βρόντος Ανακοπή ακύρωσης κατασχετηρίου. Ασφαλιστικά μέτρα. Προσωρινή επιδίκαση διατροφής. Υποχρέωση άσκησης αγωγής εντός 60 ημερών από την επίδοση απόφασης προσωρινής επιδίκασης απαίτησης. Δεν απαιτείται η άσκηση αγωγής εφόσον αυτή έχει ήδη ασκηθεί. Δεν απαιτείται συζήτηση της αγωγής ούτε οριστική έκδοση απόφασης επ’ αυτής. Διατήρηση της ισχύος της προσωρινής απόφασης. Απορρίπτεται η ανακοπή. Διατάξεις: άρθρα 686, 693, 702 [παρ. 1] 729 [παρ. 5], 730 [παρ. 1 και παρ. 2] ΚΠολΔ Ι. Η διάταξη του άρθρου 693 του KΠολΔ όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο πέμπτο άρθρου 1 Ν 4335/2015 (έναρξη ισχύος: 1-1-2016) ορίζει ότι «Αν το ασφαλιστικό μέτρο έχει διαταχθεί πριν από την άσκηση της αγωγής για την κύρια υπόθεση, ο δικαστής που το διατάσσει μπορεί να ορίσει, κατά την κρίση του, προθεσμία για την άσκησή της, όχι όμως μικρότερη από τριάντα (30) ημέρες. 2. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία της παραγράφου 1 αίρεται αυτοδικαίως το ασφαλιστικό μέτρο, εκτός αν ο αιτών μέσα στην προθεσμία αυτή επιδώσει διαταγή πληρωμής». Μετά την τελευταία τροποποίηση του KΠολΔ, δεν είναι πλέον υποχρεωτική η άσκηση αγωγής μετά την απόφαση ασφαλιστικών μέτρων (693 § 1 KΠολΔ) και επομένως η λήψη του ως άνω ασφαλιστικού μέτρου μπορεί να οδηγήσει σε de facto οριστική ρύθμιση...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.