ΑΠ 163/2019 [Αίτηση αναστολής εκτέλεσης της προσβαλλόμενης με αναίρεση απόφασης. Αναγκαία προϋπόθεση ή μη έναρξη της ουσιαστικής εκτέλεσής της]

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Τεύχος 11/2020, Νοέμβριος 2020

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Πρόεδρος: Ν. Πιπιλίγκας, Προεδρεύων Αρεοπαγίτης Εισηγητής: Ν. Πιπιλίγκας Δικηγόροι: Ι. Καρούζος, Γ. Ανδρουτσόπουλος Αίτηση αναστολής εκτελέσεως απόφασης μέχρι την έκδοση αποφάσεως επί της αναιρέσεως κατά αυτής. Αρμοδιότητα συμβουλίου. Προϋπόθεση της αναστολής είναι να μην έχει αρχίσει η αναγκαστική εκτέλεση της προσβαλλόμενης απόφασης. Αν επιβλήθηκε αναγκαστική κατάσχεση ακίνητης περιουσίας δεν είναι επιτρεπτή η αναστολή εκτέλεσης της απόφασης διότι έχει προχωρήσει η διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσής της. Απορρίπτει την αίτηση. Διατάξεις: άρθρα 565 [παρ. 1 και 2], 924 [παρ. 1 εδ. α΄], 933 [παρ. 6] ΚΠολΔ Σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 565 παρ. 1 εδ. α ΚΠολΔ, η προθεσμία της αναίρεσης καθώς και η άσκησή της, δεν αναστέλλει την εκτέλεση της απόφασης, ενώ κατά την παράγραφο 2 αυτού, αν από την εκτέλεση της απόφασης πιθανολογείται κίνδυνος βλάβης, της οποίας η αποκατάσταση δεν είναι εύκολη, μπορεί να διαταχθεί με αίτηση κάποιου από τους διαδίκους η ολική ή εν μέρει αναστολή της εκτέλεσης της προσβαλλόμενης απόφασης με τον όρο παροχής ανάλογης εγγύησης ή και χωρίς εγγύηση ή να εξαρτηθεί η εκτέλεση της απόφασης από την παροχή εγγύησης από το διάδικο που έχει νικήσει. Για την αίτηση αποφαίνεται, συνεδριάζοντας ως συμβούλιο χωρίς υποχρεωτική κλήτευση των διαδίκων, το αρμόδιο πολιτικό τμήμα, το οποίο συγκροτείται από τρία μέλη, στα οποία περιλαμβάνεται υποχρεωτικά...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.