ΜΠρΚαρδίτσ 287/2019 [Αίτηση αναστολής αναγκαστικής εκτέλεσης από οφειλέτη - αιτούντα υπαγωγή στον Ν 3869/2010 – Καθ’ ύλην αρμοδιότητα του Ειρηνοδικείου]

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Τεύχος 11/2020, Νοέμβριος 2020

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Πρόεδρος: Ο. Κώστα Δικηγόροι: X. B. Σπανιάς, Α. Σιαμπαλιώτης Αίτηση αναστολής αναγκαστικής εκτέλεσης από τον «υπερχρεωμένο» οφειλέτη και ασκήσαντα έφεση κατά της απόφασης που απέρριψε την υπαγωγή του στις διατάξεις του Ν 3869/2010. Ασφαλιστικά μέτρα. Εκούσια δικαιοδοσία. Αρμόδιο δικαστήριο για την εκδίκαση της αίτησης είναι το Ειρηνοδικείο στην περιφέρεια του οποίου ο αιτών - οφειλέτης έχει την κατοικία του. Μη συντρέχουσα αρμοδιότητα του δικαστηρίου που δικάζει την έφεση. Παραπέμπει την εκδίκαση της υπόθεσης στο αρμόδιο καθ’ ύλην δικαστήριο. Διατάξεις: άρθρα 46 ΚΠολΔ, 3 [παρ. 1, 2 και 5], 6 [παρ. 1-2, 5] Ν 3869/2010 Σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 1 § 1 εδ. α΄ του Ν 3869/2010, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με τον Ν 4335/2016, φυσικά πρόσωπα που στερούνται πτωχευτικής ικανότητας υπό την έννοια του άρθρου 2 του Ν 3588/2007 και έχουν περιέλθει, χωρίς δόλο, σε μόνιμη και γενική αδυναμία πληρωμής ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών τους, δικαιούνται να υποβάλουν στο αρμόδιο δικαστήριο αίτηση για την ρύθμιση των οφειλών τους κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου. Περαιτέρω, στο άρθρο 4 § 1 εδ. α΄ του ίδιου νόμου ορίζεται ότι, για την έναρξη της διαδικασίας, ο οφειλέτης καταθέτει αίτηση στον γραμματέα του αρμόδιου δικαστηρίου, συνοδευόμενη από τα έγγραφα της παραγράφου 2 του ίδιου άρθρου....

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.