ΜΕφΑθ 1468/2020 [Πρόσθετη παρέμβαση. Υποχρεωτική κλήτευση και στον δεύτερο βαθμό]

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Τεύχος 1/2021, Ιανουάριος 2021

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Πρόεδρος: Κ. Κωτσοπούλου, Εφέτης Δικηγόροι: Ν. Γαβαλάς, Π. Πορφύρης Επίδοση αποφάσεων και δικογράφων. Επί ασκήσεως εφέσεως, απαιτείται επίδοση της κλήσης προς συζήτηση της εφέσεως και στον προσθέτως παρεμβαίνοντα στην πρωτοβάθμια δίκη. Παραβίαση της αρχής της εκατέρωθεν ακροάσεως σε περίπτωση μη επίδοσης. Κηρύσσει απαράδεκτη τη συζήτηση ως προς όλους τους διαδίκους ελλείψει νομίμου κλητεύσεως του προσθέτως παρεμβαίνοντος. Διατάξεις: άρθρα 81 [παρ. 3], 82, 110 [παρ. 2], 242 [παρ. 2], 517 ΚΠολΔ Κατά το άρθρο 82 εδ. γ΄ ΚΠολΔ αποφάσεις και δικόγραφα που επιδίδονται στους κύριους διαδίκους πρέπει να επιδίδονται και σε εκείνον που άσκησε πρόσθετη παρέμβαση. Από τη διάταξη αυτή, σε συνδυασμό με εκείνη του άρθρου 81 παρ. 3 εδ. α΄ του ίδιου κώδικα, η οποία ορίζει ότι ο παρεμβαίνων καλείται στις επόμενες διαδικαστικές πράξεις από το διάδικο που επισπεύδει τη δίκη, συνάγεται ότι η κλήση προς συζήτηση της εφέσεως, που γίνεται είτε κάτω από το αντίγραφο του εφετηρίου είτε αυτοτελώς πρέπει να επιδίδεται και προς εκείνον που δεν εμφανίσθηκε κατά την εκφώνηση της υποθέσεως από το πινάκιο και είχε στη δίκη επί της ουσίας, από την οποία προήλθε η εφεσιβαλλόμενη απόφαση, την ιδιότητα του προσθέτως παρεμβαίνοντος υπέρ κάποιου από τους κύριους διαδίκους, πρέπει δε αυτός να καλείται από τον επισπεύδοντα σε κάθε επόμενη διαδικαστική...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.