ΑΠ 402/2020 [Έκδοση διαταγής πληρωμής για διατροφή ανηλίκου με βάση ιδιωτικό συμφωνητικό συζύγων]

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Τεύχος 1/2021, Ιανουάριος 2021

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Πρόεδρος: Γ. Λέκκας, Αντιπρόεδρος ΑΠ Εισηγητής: Α. Καγκάνης Δικηγόροι: Π. Τσώνης, Ε. Μαλακάσης Διατροφή ανήλικου τέκνου. Διαταγή πληρωμής βάσει ιδιωτικού συμφωνητικού μεταξύ των γονέων στο πλαίσιο της εκδόσεως συναινετικού διαζυγίου. Ορισμένο εκδόσεως διαταγής πληρωμής. Αβάσιμη η αναιρετική πλημμέλεια της παρά το νόμο μη κήρυξης του απαραδέκτου της ανακοπτόμενης διαταγής πληρωμής. Νόμιμη η έκδοση διαταγής πληρωμής η οποία στηρίχθηκε στη συμβατική ανάληψη υποχρέωσης καταβολής στο μέλλον διατροφής προς το ανήλικο τέκνο σε συνδυασμό και με την άπρακτη παρέλευση του χρόνου καταβολής των οφειλομένων μηνιαίως παροχών. Άσκηση αξιώσεων διατροφής τέκνου από τον γονέα ο οποίος έχει την επιμέλεια, ή αν δεν την έχει κανείς ή την έχουν και οι δύο, από τον γονέα με τον οποίο διαμένει το τέκνο. Μη απαραίτητη η δικαστική ανάθεση της επιμέλειας, αρκεί η πραγματική άσκηση αυτής από τον ένα μόνο γονέα, βάσει ρητής ή και σιωπηρής συμφωνίας μεταξύ τους. Διατάξεις: άρθρα 623, 624, 626 ΚΠολΔ Η ανεπάρκεια των πραγματικών περιστατικών που εκτίθενται στην αγωγή, ανταγωγή, ανακοπή κλπ σε σχέση με αυτά που απαιτούνται από το νόμο για την θεμελίωσή τους χαρακτηρίζεται ως νομική αοριστία και ελέγχεται με τον αναιρετικό λόγο από τον αριθμό 1 του άρθρ. 559 ΚΠολΔ ως παράβαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου, εφόσον το δικαστήριο της ουσίας έκρινε τελικά ως ορισμένο...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.