ΜΕφΠειρ 771/2020 [Σιωπηρή παρέκταση διεθνούς δικαιοδοσίας], (παρατ. Αθ. Σκόντζος)

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Τεύχος 2/2021, Φεβρουάριος 2021

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Πρόεδρος: Ε. Νικολακοπούλου, Εφέτης Δικηγόροι: Α. Ελευθερίου, Π. Καραμήτσιος Τεκμήριο σιωπηρής παρέκτασης διεθνούς δικαιοδοσίας συνάγεται στην περίπτωση που η πρώτη πράξη άμυνας του εναγομένου δεν αποσκοπεί στην αμφισβήτηση της αρμοδιότητας του επιληφθέντος Δικαστηρίου καθώς και στην περίπτωση άσκησης εκ μέρους του μη επικουρικής ανακοίνωσης δίκης ή/και προσεπικλήσεως. Κριτήριο για την εφαρμογή του άρθρου 24 του Κανονισμού (ΕΚ) 44/2001 συνιστούν η χρονική αλληλουχία των δικονομικών ενεργειών και η συστηματική διάρθρωση των αμυντικών ισχυρισμών του εναγομένου και όχι εξωγενείς παράγοντες. Σύμβαση πώλησης που καταρτίστηκε από τον Α΄ Μηχανικό του πλοίου για λογαριασμό της χρονοναυλώτριας του πλοίου με τρίτο. Ευθύνη πλοιοκτήτριας εταιρείας από σωρευτική αναδοχή χρέους. Διατάξεις: άρθρα 31 [παρ. 1] ΚΠολΔ, 24 Καν (ΕΚ) 44/2001, 477 ΑΚ, 105, 106 ΚΙΝΔ I. Η κρινόμενη από 14.2.2019 και με αριθμό εκθέσεως καταθέσεως στην γραμματεία του πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου .../4.3.2019 και προσδιορισμού στην γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου .../2.7.2019 έφεση της εκκαλούσας-ενάγουσας, που στρέφεται κατά της υπ’ αριθμ. 4158/2018 οριστικής αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς, που εκδόθηκε κατ’ αντιμωλία των διαδίκων και κατά την τακτική διαδικασία και απέρριψε, ως απαράδεκτη, ελλείψει διεθνούς δικαιοδοσίας, την από 4-12-2014 και με αριθμό εκθέσεως καταθέσεως .../2014 αγωγή της, σε βάρος της εναγομένης εταιρείας, ήδη εφεσίβλητης, έχει ασκηθεί νομότυπα και εμπρόθεσμα, εφόσον οι διάδικοι δεν επικαλούνται,...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.