ΕιρΔράμας 67/2019 [Κήρυξη απόφασης προσωρινά εκτελεστής κατά ΝΠΔΔ για οφειλή δικηγορικής αμοιβής]

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Τεύχος 2/2021, Φεβρουάριος 2021

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Πρόεδρος: Χ. Κοπατσάρης Δικηγόρος: Ε. Καραϊσαρλή Αμοιβή δικηγόρου. Νόμιμο το αίτημα κήρυξης απόφασης προσωρινά εκτελεστής για την ικανοποίηση χρηματικών απαιτήσεων κατά Δήμου. Η απαγόρευση της προσωρινής εκτέλεσης κατά Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ αντιβαίνει στις αρχές του κράτους δικαίου και της παροχής πλήρους και αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας. Ερημοδικία ΝΠΔΔ. Επιδίκαση τόκων σε βάρος ΝΠΔΔ μόνο από την επομένη της επίδοσης της αγωγής. Μη εφαρμογή του άρθρου 22 παρ. 1 Ν 3693/1957 για τον περιορισμό των σε βάρος ΝΠΔΔ επιδικαστέων δικαστικών εξόδων εφόσον η νομική υπηρεσία του δεν διεξάγεται από το ΝΣΚ. Διατάξεις: άρθρα 907, 908, 909 [παρ. 1] ΚΠολΔ, 22 [παρ. 1] Ν 3693/1957 Από την υπ’ αριθ. …/18-12-2018 έκθεση επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας του Εφετείου Θράκης, …, που νόμιμα επικαλείται και προσκομίζει ο ενάγων, προκύπτει, ότι ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο της κρινόμενης αγωγής με πράξη ορισμού δικασίμου και κλήση προς συζήτηση για την παρούσα δικάσιμο, επιδόθηκε νομότυπα κι εμπρόθεσμα στο εναγόμενο, αυτό όμως, κατά τη δικάσιμο αυτή, δεν εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο και συνεπώς πρέπει να δικαστεί ερήμην. Το Δικαστήριο πρέπει να προχωρήσει στη συζήτηση της υπόθεσης σαν να ήταν παρόντες όλοι οι διάδικοι (άρθρ. 591 § 1 εδ. α΄ και 271 § 1 και § 2α΄ ΚΠολΔ). Σύμφωνα με τις διατάξεις των αρθρ. 276...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.