Δ. Τσικρικάς, Σκέψεις σχετικά με τη δικονομική μεταχείριση της κοινωνίας αστικού δικαίου και ειδικότερα της κοινωνίας κληρονόμων

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Τεύχος 10/2021, Οκτώβριος 2021

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Δημήτριος Α. Τσικρικάς ,  Καθηγητής Πολιτικής Δικονομίας, Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών Σκέψεις σχετικά με τη δικονομική μεταχείριση της κοινωνίας αστικού δικαίου και ειδικότερα της κοινωνίας κληρονόμων* Περίληψη: Η μελέτη πραγματεύεται το ζήτημα της δικονομικής μεταχείρισης των ενώσεων προσώπων του άρθρου 62 ΚΠολΔ, οι οποίες έχουν ικανότητα διαδίκου και ικανότητα δικαστικής παραστάσεως, εφόσον διαθέτουν νόμιμη εκπροσώπηση. Οι παραπάνω ενώσεις ενάγουν και ενάγονται ως φορείς των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων των μελών τους, τα οποία, συνεπώς, καταλαμβάνονται από την εκκρεμοδικία της αγωγής καθώς και από το δεδικασμένο της απόφασης που εκδίδεται. Επιπρόσθετα, στη μελέτη εξετάζεται η θεματική της έκδοσης διαταγής πληρωμής κατά ενώσεως προσώπων και η εκτέλεση αυτής κατά των μελών της. Ερευνάται το ζήτημα της αναγκαστικής εκτέλεσης κατά της ενώσεως προσώπων, οι συνέπειες αυτής στα περιουσιακά στοιχεία των μελών, καθώς και η δυνατότητα άσκησης ανακοπής κατά της εκτέλεσης από αυτά. Γίνεται δεκτή υπό προϋποθέσεις η αναλογική εφαρμογή των διατάξεων για τις ενώσεις προσώπων στην κοινωνία κληρονόμων.   1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις 1.1. Κατά τη διάταξη του άρθρου 62 ΚΠολΔ «Όποιος έχει ικανότητα να είναι υποκείμενο δικαιωμάτων και υποχρεώσεων έχει και την ικανότητα να είναι διάδικος. Ενώσεις προσώπων που επιδιώκουν κάποιο σκοπό χωρίς να είναι σωματεία, καθώς και εταιρείες που δεν έχουν νομική...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.