ΑΕΔ 12/2007 [Δικαιοδοσία πολιτικών δικαστηρίων]

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Τεύχος 1/2008, Ιανουάριος

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €110.00
ΝΠ €160.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Διοικητικές διαφορές ουσίες. Σε αυτές υπάγονται και οι διαφορές από διοικητικές συμβάσεις. Έννοια διοικητικής σύμβασης. Απευθείας ανάθεση με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου εκπόνησης μελέτης εργασίας σε πτυχιούχο μελετητή ή μελετητικό γραφείο, εφόσον η προεκτιμώμενη αμοιβή των σταδίων μελέτης δεν υπερβαίνει σε ποσοστό 30% του ανώτατου ορίου αμοιβής πτυχίου Α΄ τάξης. Τυχόν προκύπτουσα μεγαλύτερη αμοιβή ισχύει ως ποινική ρήτρα εις βάρος του μελετητή. Οι συμβάσεις αυτές δεν τελούν υπό εξαιρετικό νομικό καθεστώς που να εξασφαλίζουν στον οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης υπερέχουσα θέση, άρα δεν έχουν το χαρακτήρα διοικητικής σύμβασης. Δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων.Διατάξεις: άρθρα 100 [παρ. 1δ΄] Σ, 1 ΚΠολΔ, 269 [παρ. 1] Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (ΠΔ 410/1995) [...] Στην υπόθεση που κρίνεται, το ζήτημα της αποφατικής συγκρούσεως παραδεκτώς φέρεται προς επίλυση ενώπιον του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου, δεδομένου ότι τα δύο αναφερθέντα δικαστήρια έκριναν τελεσιδίκως ότι δεν έχουν δικαιοδοσία για την εκδίκαση της διαφοράς. Ο αιτών νομιμοποιείται να ασκήσει την κρινόμενη αίτηση, καθόσον υπήρξε διάδικος ενώπιον των δικαστηρίων, των οποίων οι αποφάσεις δημιούργησαν την αναφερθείσα αποφατική σύγκρουση. Επίσης η αίτηση, που κατατέθηκε στις 20.2.2007, ασκήθηκε εμπροθέσμως, ενόψει της ημερομηνίας δημοσιεύσεως της νεότερης αποφάσεως του Διοικητικού Εφετείου Λάρισας (21.11.2006) και του γεγονότος ότι οι δύο τελευταίες ημέρες πριν την κατάθεση...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.