Ι. Χαμηλοθώρης, Τα ασφαλιστικά μέτρα υπό το πρίσμα των κοινοτικών Κανονισμών 44/2001 (διεθνής δικαιοδοσία, αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις) και 805/2004 (ευρωπαϊκός εκτελεστός τίτλος για μη αμφισβητούμενες αξιώσεις)

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Τεύχος 2/2008, Φεβρουάριος

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Ιωάννη Xαμηλοθώρη, Εφέτη Αθηνών Περίληψη: Διεθνής δικαιοδοσία και διασυνοριακή εκτέλεση αποφάσεων σε υποθέσεις ασφαλιστικών μέτρων στο χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διεθνής δικαιοδοσία των ελληνικών δικαστηρίων σύμφωνα με τον ΚΠολΔ για τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων και όταν το αντικείμενό τους βρίσκεται στην αλλοδαπή. Αρκεί να συντρέχει κάποια από τις προβλεπόμενες στον ΚΠολΔ δικαιοδοτικές βάσεις. Δεν θίγεται το imperium ξένης πολιτείας. Η έννοια των ασφαλιστικών μέτρων κατά τον κοινοτικό Κανονισμό 44/2001. Δικαιοδοσία των δικαστηρίων των κρατών μελών προς λήψη ασφαλιστικών μέτρων για ήδη επιδικασθέν δικαστικώς δικαίωμα αστικής ή εμπορικής φύσεως σύμφωνα με το άρθρ. 47 παρ. 1 του Καν. 44/2001. Κήρυξη εκτελεστότητας αποφάσεων ασφαλιστικών μέτρων σύμφωνα με τον Καν. 44/2001. Η απόφαση που κηρύσσει την εκτελεστότητα αλλοδαπής απόφασης επί της κύριας υπόθεσης αποτελεί τίτλο για τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων σύμφωνα με το άρθρ. 47 παρ. 2 και 3 του Καν. Έννοια και σκοπός του ευρωπαϊκού εκτελεστού τίτλου (Κανονισμός 805/2004). Ποιές χρηματικές απαιτήσεις χαρακτηρίζονται ως μη αμφισβητούμενες. Λήψη ασφαλιστικών μέτρων με βάση απλώς και μόνο τον ευρωπαϊκό εκτελεστό τίτλο. Περιορισμός και αναστολή εκτέλεσης στην Ελλάδα απόφασης που έχει πιστοποιηθεί ως ευρωπαϊκός εκτελεστός τίτλος με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Είναι γνωστή σε όλους μας η καίρια σημασία των ασφαλιστικών μέτρων,...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.