ΠολΠρΑθ 3779/2007 [Αγωγή πλαγιαστική]

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Τεύχος 2/2008, Φεβρουάριος

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Πλαγιαστική αγωγή. Άσκηση αυτής και υπό τη μορφή της αναγνωριστικής αγωγής, όταν υφίσταται έννομο συμφέρον του οφειλέτη προς βεβαίωση της ύπαρξης ή της ανυπαρξίας έννομης σχέσης του προς τον τρίτο. Προϋπόθεση η αδράνεια του οφειλέτη του ασκούντος την πλαγιαστική αγωγή. Δυνατότητα άσκησής της και όταν ο αδρανών είναι δανειστής του ενάγοντος και υπάρχει έννομο συμφέρον του τελευταίου (οιονεί πλαγιαστική αγωγή). Στην περίπτωση αυτή το έννομο συμφέρον έγκειται στο ότι η ικανοποίηση του δανειστή θα έχει ως συνέπεια την απαλλαγή του ενάγοντος από αντίστοιχη οφειλή του έναντι του δανειστή, που ευρίσκεται σε άμεση συνάφεια με την απαίτηση κατά του εναγομένου. Δυνατότητα άσκησης αγωγής και όταν υπάρχει μέλλουσα ανάγκη παροχής εννόμου προστασίας, με την προϋπόθεση ότι ο γενεσιουργός λόγος του επιδίκου δικαιώματος έχει λάβει χώρα κατά το χρόνο της συζήτησης και απλώς δεν είναι το δικαίωμα απαιτητό.Διατάξεις: άρθρα 297, 298, 361 ΑΚ 68, 69, 70, 72, 176, 214 Α ΚΠολΔ 1, 2, 3, 6, 7, 10 Ν 2496/2007 [...] Με τη διάταξη του άρθρου 3 του Ν 2496/16.5.1997 με τον οποίο ρυθμίζονται θέματα ασφαλιστικής σύμβασης, τροποποιήσεις της νομοθεσίας για την ιδιωτική ασφάλιση και άλλες διατάξεις ορίζονται τα εξής: «1. Κατά τη σύναψη σύμβασης ο λήπτης ασφάλισης υποχρεούται να δηλώσει στον ασφαλιστή κάθε...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.