ΑΠ 2069/2007 [Κατάχρηση δικαιώματος ως λόγος ανακοπής του άρθρου 933 ΚΠολΔ] (παρατ. Ν. Κατηφόρης)

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Τεύχος 2/2008, Φεβρουάριος

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Πρόεδρος: Γ. Καλαμίδας, Αντιπρόεδρος Εισηγητής: Ι. Ιωαννίδης Δικηγόροι: Δ. Τσικρικάς, Γ. Τριανταφύλλου Λόγο ανακοπής του άρθρου 933 ΚΠολΔ κατά της αναγκαστικής εκτέλεσης μπορεί να αποτελέσει και η αντίθεσή της στην καλή πίστη ή τα χρηστά ήθη ή τον κοινωνικό ή οικονομικό σκοπό του δικαιώματος. Ο οφειλέτης μπορεί προς απόκρουση του επισπευδόμενου πλειστηριασμού να προβάλει την καταχρηστικότητα της συμπεριφοράς του επισπεύδοντα, λόγω της ύπαρξης μεταξύ τους προφορικώς καταρτισθείσας συμφωνίας για αναστολή του πλειστηριασμού, η οποία κατ΄ αρχάς είναι έγκυρη, χωρίς να απαιτείται η τήρηση συμβολαιογραφικού τύπου. Απαιτείται όμως, για το έγκυρο της παραπάνω συμφωνίας, η γνωστοποίησή της, με επιμέλεια των διαδίκων, στον επί του πλειστηριασμού υπάλληλο. Συνεπώς, μόνη η διαβεβαίωση του επισπεύδοντα την εκτέλεση δανειστή προς τον οφειλέτη ότι θα συναινέσει στην αναστολή του πλειστηριασμού, δοθείσα ερήμην του υπαλλήλου του πλειστηριασμού και των τυχόν ετέρων δανειστών, που έχουν αναγγελθεί, δεν οδηγεί σε ακυρότητα του πλειστηριασμού, χωρίς επίκληση και παραδοχή από το δικαστήριο της ουσίας ότι και ο υπερθεματιστής είχε λάβει γνώση της σχετικής συμφωνίας. Διατάξεις: άρθρα 25 [παρ. 3] Σ, 281, 361 ΑΚ, 116, 933, 1019 [παρ. 2] ΚΠολΔ [...] ΕΠΕΙΔΗ ενόψει της αυτονομίας της ιδιωτικής βουλήσεως (άρθρο 361 ΑΚ) με συνδυασμό και προς το άρθρο 1019 παρ. 2 ΚΠολΔ, είναι...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.