ΕφΑθ 146/2007 [Ανακοπή κατά του πίνακα κατάταξης - Προνόμια δανειστών]

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Τεύχος 2/2008, Φεβρουάριος

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Λόγοι ανακοπής κατά του πίνακα κατάταξης. Συζήτηση κατά την τακτική διαδικασία, εκτός εάν η προσβαλλόμενη απαίτηση υπάγεται σε ειδική διαδικασία. Βάρος απόδειξης. Προαπαιτούμενα στοιχεία για το ορισμένο του δικογράφου της ανακοπής. Αναγγελία και προνόμια δανειστών του πτωχεύσαντος οφειλέτη. Προνομιακή κατάταξη απαιτήσεων εργαζομένων. Περιλαμβάνονται και οι παρεπόμενες απαιτήσεις τους από τόκους. Σε περίπτωση υπάρξεως περισσοτέρων ενεχυρούχων ή ενυπόθηκων απαιτήσεων, αυτές ικανοποιούνται επί τη βάσει της χρονικής προτεραιότητας. Προσημείωση υποθήκης, που ενεγράφη δυνάμει διαταγής πληρωμής χρηματικής απαίτησης, τρέπεται σε υποθήκη όταν καταστεί τελεσίδικη η διαταγή πληρωμής. Αν, εν τω μεταξύ, χωρήσει αναγκαστικός πλειστηριασμός, η τροπή της προσημείωσης σε υποθήκη καθίσταται αδύνατη, από την καταβολή του πλειστηριάσματος από τον υπερθεματιστή.Διατάξεις: άρθρα 1274 - 1279, 1323, 1330 ΑΚ, 216 [παρ. 1], 217, 623 επ., 933 - 937, 972 [παρ. 1], 974 - 979, 1005 [παρ. 3], 1007 ΚΠολΔ [...] Από τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 972 παρ. 1 και 974 έως 979 ΚΠολΔ προκύπτει ότι, με την ανακοπή που ασκείται κατά του πίνακα κατάταξης, προσβάλλεται όχι η έως τον πλειστηριασμό διαδικασία της εκτέλεσης, αλλά η ενώπιον του υπαλλήλου του πλειστηριασμού διαδικασία της κατάταξης, η οποία αρχίζει με την αναγγελία, συνεχίζεται με την κατάθεση των εγγράφων και τις τυχόν παρατηρήσεις των δανειστών και λήγει με...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.