ΕφΑθ 4/2007 [Προσωπική κράτηση κατά εμπόρων]

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Τεύχος 2/2008, Φεβρουάριος

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Το άρθρο 11 του Διεθνούς Συμφώνου για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα δεν έχει καταργήσει το άρθρο 1047 ΚΠολΔ, το οποίο προβλέπει την προσωπική κράτηση ως μέσο αναγκαστικής εκτελέσεως επί εμπόρων για ενοχικές απαιτήσεις. Εισάγει όμως διακωλυτικό κανόνα, σύμφωνα με τον οποίο, αποκλείεται η απαγγελία προσωπικής κρατήσεως κατά εμπόρου, όταν η μη εξόφληση των συμβατικών του υποχρεώσεων οφείλεται αποκλειστικά σε αδυναμία του προς εκπλήρωση. Το βάρος επίκλησης και απόδειξης του εν λόγω ισχυρισμού φέρει ο εναγόμενος έμπορος, αφού δεν είναι αναγκαίο ο ενάγων να τον διαλαμβάνει στο δικόγραφο της αγωγής του, προκειμένου για το ορισμένο αυτής. Η ένσταση αυτή του εναγομένου είναι απαράδεκτη όταν προβάλλεται το πρώτον στην κατ’ έφεση δίκη, εκτός αν συντρέχει μία από τις προβλεπόμενες στο άρθρο 527 ΚΠολΔ περιπτώσεις.Διατάξεις: άρθρα 216, 261 - 263, 269, 338, 527, 1047 [παρ. 1] ΚΠολΔ, 11 Διεθνούς Συμφώνου για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα [...] Αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Ο ενάγων ο οποίος είναι έμπορος επίπλων κατάρτισε με τον εναγόμενο, ο οποίος είναι έμπορος χαρτικών ειδών, και διατηρεί εμπορικό κατάστημα στην περιοχή της Νέας Χαλκηδόνας Αττικής, τον Απρίλιο του έτους 1996 σύμβαση άτοκου δανείου, δυνάμει της οποίας ο πρώτος παρέδωσε στον δεύτερο, για τις ανάγκες της εμπορίας του, το...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.