ΔΕΚ υποθ. C- 401/2006, αποφ. της 06.12.2007 [Τόπος παροχής υπηρεσιών εκτελεστή διαθήκης]

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Τεύχος 2/2008, Φεβρουάριος

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Άρθρο 9 της 77/388/ΕΟΚ έκτης Οδηγίας περί εναρμονίσεως των νομοθεσιών σχετικά με τους φόρους κύκλου εργασιών. Καθορισμός τόπου παροχής υπηρεσιών. Ζήτημα εάν η παροχή υπηρεσιών του εκτελεστή διαθήκης εμπίπτει στο γενικό κανόνα του άρθρου 9 παρ. 1 ή στην έννοια του άρθρου 9 παρ. 2 στοιχ. ε΄ της εν λόγω Οδηγίας. Η παρ. 2 αφορά σε υπηρεσίες παρεχόμενες από δικηγόρους, μηχανικούς κλ.π. Η παροχή υπηρεσιών του εκτελεστή διαθήκης δεν είναι όμως δυνατόν να ερμηνευθεί ότι συνιστά ή ότι προσομοιάζει στην παροχή δικηγορικών υπηρεσιών, διότι σχετίζεται περισσότερο με οικονομικές δραστηριότητες και ειδικότερα με τη διενέργεια πράξεων διαχείρισης και διανομής της περιουσίας του διαθέτη, πάντοτε εντός των πλαισίων πραγματοποίησης της βούλησής του.Επιτροπή Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας Διατάξεις: άρθρο 9 [παρ. 1, παρ. 2 στοιχ. ε΄] 77/388/ΕΟΚ έκτης Οδηγίας [...] Το νομικό πλαίσιο Η κοινοτική νομοθεσία Σύμφωνα με το άρθρο 2, παράγραφος 1, της έκτης Οδηγίας, στον φόρο προστιθέμενης αξίας (στο εξής: ΦΠΑ) υπόκεινται οι παροχές υπηρεσιών «που πραγματοποιούνται εξ επαχθούς αιτίας στο εσωτερικό της χώρας από υποκείμενο στον φόρο, που ενεργεί υπό την ιδιότητά του αυτήν». Το άρθρο 9, παράγραφος 1, της έκτης Οδηγίας ορίζει ότι «ως τόπος παροχής υπηρεσιών θεωρείται η έδρα της οικονομικής δραστηριότητας του παρέχοντος τις...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.