Περιλήψεις αποφάσεων Αρείου Πάγου (επιμ. Β. Βασιλοπούλου)

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Τεύχος 2/2008, Φεβρουάριος

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Επιμέλεια: Βασιλική Ι. Βασιλοπούλου, Δικηγόρος, ΔΜΣ Γενικές Αρχές ΑΠ 1294/2007 Καταχρηστική άσκηση δικαιώματος, Όρια, Καλή πίστη, Αναίρεση, Λόγοι αναίρεσης Άρθρα 281 ΑΚ, 559 [αριθ. 1, 19] ΚΠολΔ Έννοια καταχρήσεως δικαιώματος. Για τη θεμελίωση της ενστάσεως καταχρηστικής ασκήσεως δικαιώματος απαιτείται η υπέρβαση των ορίων, που ορίζονται στη διάταξη του άρθρου 281 ΑΚ από την άσκηση του επιδιωκόμενου με την αγωγή δικαιώματος, να είναι προφανής, δηλαδή πρόδηλη και αναμφισβήτητη. Οι πράξεις του υπόχρεου και η διαμορφωθείσα υπέρ αυτού κατάσταση πραγμάτων είναι αναγκαίο να τελούν σε αιτιώδη σχέση προς την προηγούμενη συμπεριφορά του δικαιούχου, αφού, κατά τους κανόνες της καλής πίστης, αυτός δεν συγχωρείται να επικαλεσθεί, προς απόκρουση του δικαιώματος, τις συνέπειες που απορρέουν από πράξεις άσχετες προς αυτή τη συμπεριφορά. Αναιρετικός λόγος άρθρου 559 αριθ. 1 ΚΠολΔ. Ιδρύεται όταν το δικαστήριο της ουσίας εφάρμοσε κανόνα ουσιαστικού δικαίου, ενώ δεν συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις εφαρμογής του ή παρέλειψε την εφαρμογή του, ενώ συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις αυτές ή εφάρμοσε τον κανόνα εσφαλμένα, προσδίδοντας σε αυτόν έννοια διαφορετική από εκείνη που πράγματι είχε. Αναιρετικός λόγος άρθρου 559 αριθ. 19 ΚΠολΔ. Ιδρύεται όταν δεν προκύπτουν επαρκώς από τις παραδοχές της αποφάσεως τα περιστατικά, που είναι αναγκαία στη συγκεκριμένη περίπτωση για την κρίση του δικαστηρίου της ουσίας περί...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.