Ανακοπή κατά πίνακα κατάταξης(επιμ. Κ. Βούλγαρη)

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Τεύχος 2/2008, Φεβρουάριος

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ1 ΑΝΑΚΟΠΗ Του ........................................, κατοίκου Αθηνών (οδός .................. αρ. .....)2. ΚΑΤΑ 1) Του ........................................ κατοίκου Αθηνών (οδός ..................... αρ. .....)3. 2) Του υπ’ αριθμ. ........................................ πίνακα κατάταξης του Συμβολαιογράφου Αθηνών ........................................ ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ Στον υπάλληλο του Πλειστηριασμού Συμβολαιογράφο Αθηνών ........................................4. **************************** Σε εκτέλεση της υπ’ αριθμόν ........................................ Διαταγής Πληρωμής του κ. Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και της από ........................................ επιταγής μου προς πληρωμή, η οποία επιδόθηκε στον ........................................ οφειλέτη -καθ’ ου η εκτέλεση την ........................................ δικαιούμαι να λαμβάνω απ’ αυτόν: α) Για επιδικασθέν κεφάλαιο ........................................€, με το νόμιμο τόκο υπερημερίας από ........................................ μέχρις εξοφλήσεως. β) Για επιδικασθείσα δικαστική δαπάνη ........................................ €. γ) Για την έκδοση απογράφου και τέλος απογράφου ........................................ €. δ) Για την έκδοση αντιγράφου εξ απογράφου ........................................ €. ε) Για την σύνταξη της επιταγής προς πληρωμήν και επίδοση αυτής ........................................ €. στ) Για παραγγελία προς επίδοση και επίδοση αντιγράφου ..................................... € και συνολικά για τα κονδύλια β, γ, δ, ε, στ, το ποσό ................................. €, εντόκως νομίμως από της επιδόσεως της επιταγής μου προς εκτέλεση μέχρις εξοφλήσεως. Προς εξασφάλιση και προνομιακή ικανοποίηση της απαίτησής μου αυτής, η οποία βασίζεται στην από ............................. δανειακή σύμβαση μεταξύ εμού και του οφειλέτη δυνάμει της υπ’ αριθμόν ................................

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.