Δ. Τσικρικάς, Δυσχέρειες εφαρμογής του άρθρου 693 ΚΠολΔ επί του ασφαλιστικού μέτρου της επιδείξεως εγγράφων

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Τεύχος 3/2008, Μάρτιος

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Δημητρίου Α. Τσικρικά, Λέκτορα Πολιτικής Δικονομίας στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών Περίληψη: Η μελέτη ερευνά την εφαρμογή της διατάξεως του άρθρου 693 ΚΠολΔ, η οποία επιβάλλει την άσκηση αγωγής εντός μηνός από την έκδοση της αποφάσεως, που διατάσσει ασφαλιστικά μέτρα, επί του ασφαλιστικού μέτρου της επιδείξεως εγγράφων. Οριοθετεί την έννοια της κύριας αγωγής κατά την περίπτωση της επιδείξεως εγγράφων και διαπιστώνει την ύπαρξη σοβαρών δυσχερειών εφαρμογής της διατάξεως, κυρίως διότι πριν από την εκτέλεση της αποφάσεως, που διατάσσει την επίδειξη των εγγράφων, δεν είναι δυνατή η άσκηση κύριας αγωγής. 1. Έκδοση αποφάσεως ασφαλιστικών μέτρων περί επιδείξεως εγγράφων 1.1. Η επίδειξη εγγράφων στο πεδίο του ιδιωτικού δικαίου διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 902 και 903 ΑΚ και 450 έως 452 ΚΠολΔ. Κατά πρώτον η διάταξη του άρθρου 902 ΑΚ παρέχει, υπό προϋποθέσεις, στο πρόσωπο, το οποίο έχει έννομο συμφέρον να πληροφορηθεί το περιεχόμενο ενός εγγράφου, την αξίωση να ζητήσει την επίδειξη του εγγράφου, ή τη λήψη αντιγράφου. Παράλληλα, κατά τη διάταξη του άρθρου 450 παρ. 2 ΚΠολΔ, ο διάδικος ή ο τρίτος, ο οποίος κατέχει κρίσιμα αποδεικτικά έγγραφα, υποχρεούται να τα επιδείξει σε εκείνον, που τα χρειάζεται για να επιχειρήσει κύρια απόδειξη ή ανταπόδειξη1. Η διάταξη του άρθρου 902...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.