ΑΠ 1265/2007 [Δουλεία διόδου - Κατάχρηση δικαιώματος] (παρατ. Κ. Βούλγαρη)

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Τεύχος 3/2008, Μάρτιος

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Πρόεδρος: Β. Νικόπουλος, Αντιπρόεδρος Εισηγητής: Γ. Καπερώνης Δικηγόροι: Δ. Μάντεσης - Θανασούλας, Π. Μαντζουράνης Δικαίωμα κυρίου δουλεύοντος ακινήτου να ζητήσει τη μεταβολή του τρόπου ασκήσεως της δουλείας ή της θέσεως ασκήσεως της βαρύνουσας το ακίνητο δουλείας. Η αναγνώριση του εν λόγω δικαιώματος δεν αποκλείει την περαιτέρω δυνατότητα του κυρίου του δουλεύοντος ακινήτου να προβάλει και την κατά το άρθρο 281 ΑΚ ένσταση καταχρήσεως δικαιώματος. Η ένσταση αυτή θα διαλαμβάνει την έννοια ότι το δικαίωμα πραγματικής δουλείας από τον εκάστοτε κύριο του δεσπόζοντος ακινήτου ασκείται καταχρηστικώς, όταν από την όλη συμπεριφορά του δικαιούχου και τη διαμορφωθείσα πραγματική κατάσταση, η συνέχιση ασκήσεως της πραγματικής δουλείας, κατά τον ασκούμενο μέχρι τούδε τρόπο και προκειμένου περί ασκήσεως δουλείας διόδου από την ίδια εδαφική λωρίδα του δουλεύοντος ακινήτου, υπερβαίνει προφανώς πλέον τα όρια που επιβάλλονται από την καλή πίστη ή τα χρηστά ήθη ή από τον κοινωνικό ή οικονομικό σκοπό του δικαιώματος. Διατάξεις: άρθρα 281, 1118, 1119, 1120, 1128, 1132 ΑΚ [...] l. Επειδή, κατά μεν τη διάταξη του άρθρου 1128 ΑΚ, ο κύριος του δουλεύοντος ακινήτου δικαιούται να απαιτήσει, έναντι προκαταβολής της απαιτουμένης δαπάνης, να μεταβληθεί ο τρόπος, που ασκείται η δουλεία, αν ο οικονομικός της σκοπός πραγματοποιείται εξίσου με αυτή τη μεταβολή και...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.