ΑΠ 908/2006 [Επαναφορά των πραγμάτων στην προηγούμενη κατάσταση] (παρατ. Ν. Κατηφόρης)

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Τεύχος 3/2008, Μάρτιος

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Πρόεδρος: Στ. Πατεράκης, Αντιπρόεδρος Εισηγητής: Δ. Γιαννακόπουλος Δικηγόρος: Ν. Μπαρμπάτσης Παρέλευση άπρακτης της νόμιμης προθεσμίας ασκήσεως της εφέσεως. Ο διάδικος που δεν μπόρεσε να ασκήσει εμπρόθεσμη έφεση, δύναται, αν η εκπρόθεσμη άσκηση αυτής οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε δόλο του αντιδίκου του, να ζητήσει την επαναφορά των πραγμάτων στην προηγούμενη κατάσταση. Υποβολή αίτησης με το ίδιο δικόγραφο της έφεσης ή με τις προτάσεις ή με χωριστό δικόγραφο. Περιεχόμενο αυτής. Η ανώτερη βία ως λόγος διαχωρίζεται από το πταίσμα του δικαστικού πληρεξουσίου ή του νομίμου αντιπροσώπου που θεωρείται ότι δε συνιστά λόγο επαναφοράς. Έννοια ανώτερης βίας. Περιλαμβάνεται οποιοδήποτε γεγονός, εντελώς εξαιρετικής φύσεως, το οποίο δεν αναμενόταν, ούτε ήταν δυνατόν να αποτραπεί από το διάδικο που δεν μπόρεσε να ασκήσει εμπρόθεσμα έφεση ακόμη και με συνετή και άκρως επιμελή ενέργεια. Διατάξεις: άρθρα 6 [παρ.1] ΕΣΔΑ, 151, 152 [παρ.1], 155, 518 [παρ.1] ΚΠολΔ [...] Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 518 παρ. 1, 151, 152 παρ. 1 και 155 ΚΠολΔ προκύπτει ότι η παρέλευση άπρακτης της νόμιμης προθεσμίας ασκήσεως του ενδίκου μέσου της εφέσεως συνεπάγεται έκπτωση από αυτήν. Ο διάδικος όμως που δεν μπόρεσε να ασκήσει εμπρόθεσμη έφεση, δύναται, αν η εκπρόθεσμη άσκηση αυτής οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε δόλο...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.