ΕφΑθ 7217/2007 [Αποζημίωση για ζημία από εκτέλεση απόφασης ασφαλιστικών μέτρων] (παρατ. Δ. Γιακουμής)

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Τεύχος 3/2008, Μάρτιος

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Πρόεδρος: Π. Σπηλιόπουλος Εισηγητής: Α. Σάββας Δικηγόροι: Λ. Οικονόμου, Α. Γιακουμή Ιδιόρρυθμη αδικοπρακτική ευθύνη λόγω της εκτέλεσης απόφασης ασφαλιστικών μέτρων ή της εκβίασης παροχής εγγυοδοσίας, όταν η αγωγή για την κύρια υπόθεση απορρίφθηκε τελεσίδικα ως νομικά ή ουσιαστικά αβάσιμη ή έγινε τελεσίδικα δεκτή ως βάσιμη, αντίθετη αγωγή ή ανακοπή κατά της διαταγής πληρωμής. Έννοια κύριας υπόθεσης. Όσον αφορά τις υποθέσεις ασφαλιστικών μέτρων νομής, κύρια υπόθεση είναι αυτή που αφορά τη δεσμευτική διάγνωση της αξιούμενης νομής και όχι της κυριότητας. Διατάξεις: άρθρα 179, 495 επ., 513 [παρ. β], 516, 517, 518 [παρ. 2], 520, 532, 533, [παρ. 1], 703 ΚΠολΔ [...] Ι. Η κρινόμενη έφεση των εναγόντων, ήδη εκκαλούντων, με την οποία επιδιώκεται η εξαφάνιση της υπ’ αριθμ. 120/2007 οριστικής απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, η οποία εκδόθηκε κατ’ αντιμωλία των διαδίκων, κατά την τακτική διαδικασία έχει νομότυπα και εμπρόθεσμα ασκηθεί, αφού από τα στοιχεία της δικογραφίας δεν προκύπτει επίδοση της εκκαλουμένης αποφάσεως, ούτε άλλωστε οι διάδικοι επικαλούνται τέτοια επίδοση, και δεν έχει παρέλθει τριετία από την έκδοση αυτής (άρθρο 495 επ., 511, 513 παρ. β, 516, 517, 518 παρ. 2 και 520 του ΚΠολΔ). Επομένως, πρέπει να γίνει δεκτή κατά το τυπικό της μέρος (άρθρο 532 του ΚΠολΔ) και να...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.