ΕφΑθ 1991/2007 [Εκδίκαση κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων - Επιτρεπτό ενδίκων μέσων] (παρατ. Β. Βασιλοπούλου)

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Τεύχος 3/2008, Μάρτιος

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Πρόεδρος: Α. Τσόλιας Εισηγήτρια: Π. Μεντζελοπούλου Δικηγόροι: Ευ. Μπαρμπούρης, Α. Σαριδάκη Μη προσβολή αποφάσεων ασφαλιστικών μέτρων με ένδικα μέσα. Αν με την απόφαση δεν διατάσσεται ασφαλιστικό μέτρο με την έννοια του άρθρου 682 ΚΠολΔ αλλά ρυθμίζεται οριστικά η διαφορά, τότε έφεση επιτρέπεται κατά το γενικό κανόνα των άρθρων 12 παρ.1 και 511 ΚΠολΔ. Τα ασφαλιστικά μέτρα δεν τέμνουν την ουσία της διαφοράς, η οποία θα κριθεί από το καθύλην αρμόδιο δικαστήριο. Αντίθετα οι τέμνουσες κατ’ ουσίαν τη διαφορά αποφάσεις και αν ακόμα εκδόθηκαν κατά τη διαδικασία των άρθρων 686 επ. ΚΠολΔ, αποκτούν δύναμη δεδικασμένου. Τη δεσμευτικότητα αυτή την αποκτούν με τα ένδικα μέσα, με τα οποία επιτυγχάνεται επανέλεγχος της υποθέσεως, με σκοπό την επανόρθωση των τυχόν σφαλμάτων. Καταβολή εγγυοδοσίας. Κατάπτωση αυτής. Διατάξεις: άρθρα 12 [παρ. 1], 117, 118, 216, 217, 378, 511, 632 [παρ. 2], 644 [παρ. 2], 682, 686 επ., 699, 912 [παρ. 2], 918 [παρ. 5], 929 [παρ. 3], 938 [παρ. 3], 994, 1019 [παρ. 1] KΠολΔ [...] Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 699 ΚΠολΔ αποφάσεις που δέχονται ή απορρίπτουν αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων ή αιτήσεις για ανάκληση ή για μεταρρύθμιση των μέτρων αυτών δεν προσβάλλονται με κανένα ένδικο μέσο, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά. Οι αποφάσεις που αναφέρονται...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.