ΔΕΚ υποθ. C-463/2006, αποφ. της 13.12.2007 [Διεθνής δικαιοδοσία σε υποθέσεις ασφαλίσεων]

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Τεύχος 3/2008, Μάρτιος

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Ευρωπαϊκός Κανονισμός 44/2001 για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις. Υποθέσεις ασφαλίσεων. Η παραπομπή του άρθρου 11 παρ. 2, στο άρθρο 9 παρ. 1 στοιχ. β΄ του εν λόγω Κανονισμού πρέπει να διαλαμβάνει την έννοια ότι ο ζημιωθείς μπορεί να ασκήσει ενώπιον του δικαστηρίου του τόπου κατοικίας του σε κράτος μέλος, ευθεία αγωγή κατά του ασφαλιστή, εφόσον το οικείο δίκαιο επιτρέπει την άσκηση τέτοιας αγωγής και ο ασφαλιστής έχει την κατοικία του στο έδαφος κράτους μέλους. Η ερμηνεία αυτή υπαγορεύεται από το σκοπό του Κανονισμού, ο οποίος επιδιώκει τη διασφάλιση προστασίας του αδύναμου διαδίκου και επιβεβαιώνεται από τη διατύπωση του άρθρου 3 της Οδηγίας 2000/26 περί ασφάλισης της αστικής ευθύνης, που προκύπτει από την κυκλοφορία αυτοκινήτων οχημάτων, όπως τροποποιήθηκε, μετά τη θέση σε ισχύ του Κανονισμού 44/2001, από την Οδηγία 2005/14.FBTO Schadeverzekeringen NV κατά Jack Odenbreit Διατάξεις: άρθρο 9 [παρ. 1 στοιχ. β΄], 11 [παρ. 2] ΕΚ 44/2001, 3 Οδηγίας 2000/26 [...] Απάντηση του Δικαστηρίου Πρέπει ευθύς εξαρχής να υπομνησθεί ότι το τμήμα 3 του κεφαλαίου ΙΙ του Κανονισμού 44/2001, το οποίο περιλαμβάνει τα άρθρα 8 έως 14, προβλέπει κανόνες διεθνούς δικαιοδοσίας σε υποθέσεις ασφαλίσεων οι οποίοι προστίθενται σε αυτούς που θεσπίζονται με...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.