ΠΠρΑθ 4108/2007 [Ουσιώδης πλάνη ως προς τα παραγωγικά αίτια της βούλησης](παρατ. Ε. Πούλου)

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Τεύχος 7/2008, Ιούλιος

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Πρόεδρος: Β. Μανιάτη Εισηγήτρια: Α. Τσώλα Δικηγόρος: Ν. Βεκρής, Ι. Αναστασιάδης, Γ. Λεόντιος Ο εναγόμενος, δυνάμει ιδιωτικού συμφωνητικού, πώλησε στον ενάγοντα 960 ονομαστικές μετοχές συγκεκριμένης εταιρίας. Ο ενάγων ισχυρίστηκε ότι κατά τις διαπραγματεύσεις για την υπό κατάρτιση σύμβαση έθεσαν ως δικαιοπρακτικό θεμέλιο αυτής το γεγονός ότι οι πωλούμενες μετοχές επρόκειτο να καταστούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών και ότι ο εναγόμενος τον διαβεβαίωσε ότι η εισαγωγή της ως άνω εταιρίας στο ΧΑΑ θα ολοκληρωνόταν το αργότερο μέχρι 25.1.2001. Ο ενάγων επικαλέστηκε ουσιώδη πλάνη ως προς τα παραγωγικά αίτια της βούλησης, διότι το δικαιοπρακτικό θεμέλιο της σύμβασης ανετράπη εκ των υστέρων, άλλως ουσιώδη πλάνη ως προς την έλλειψη συμφωνηθείσας ιδιότητας των μετοχών. Το δικαστήριο απέρριψε το αίτημά του ως μη νόμιμο, διότι το δικαιοπρακτικό θεμέλιο κατάρτισης της εν λόγω σύμβασης κατά τον ενάγοντα, δεν αναγραφόταν στην σύμβαση. Διατάξεις: άρθρα 140-3, 200, 281, 288 ΑΚ [...] Από τη διάταξη του άρθρου 142 ΑΚ με την οποία ορίζεται ότι ως ουσιώδης πλάνη λογίζεται και η πλάνη που αναφέρεται σε ιδιότητες του προσώπου ή του πράγματος, εάν οι ιδιότητες αυτές κατά τη συμφωνία των μερών ή με βάση την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη ήταν τέτοιας σπουδαιότητας για την όλη δικαιοπραξία, ώστε,...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.