ΕφΑθ 3886/2007 [Δωσιδικία της προσωπικής ταυτότητας του δικαίου επί περισσοτέρων ομοδίκων - Ομοδικία νομικού προσώπου και νομίμου εκπροσώπου του]

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Τεύχος 7/2008, Ιούλιος

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Καθορισμός αρμοδιότητας ή διαδικασίας ή του παραδεκτού ενδίκου μέσου από την αξία του αντικειμένου της διαφοράς. Ομοδικία. Καθ’ ύλην αρμοδιότητα επί απλής ομοδικίας. Δωσιδικία της προσωπικής ταυτότητας του δικαίου. Προϋπόθεση είναι η ύπαρξη ενός τουλάχιστον ομοδίκου, για τον οποίο υπάρχει εκ του νόμου γενική ή ειδική δικαιοδοσία. Τέτοιοι απλοί ομόδικοι είναι το νομικό πρόσωπο και ο νόμιμος αντιπρόσωπός του, εναγόμενοι από κοινού από το νόμιμο κομιστή ακάλυπτης επιταγής, προς καταβολή αποζημίωσης.Διατάξεις: άρθρα 71 ΑΚ, 7, 9, 14 [παρ. 1, 2], 31, 33, 37 [παρ. 1], 218 [παρ. 1] ΚΠολΔ [...] Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 1 εδ. α΄ και 2 ΚΠολΔ, στην αρμοδιότητα των Ειρηνοδικείων υπάγονται όλες οι διαφορές που μπορούν να αποτιμηθούν σε χρήματα και που η αξία του αντικειμένου τους δεν υπερβαίνει τα δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ, ενώ στην αρμοδιότητα των μονομελών πρωτοδικείων υπάγονται όλες οι διαφορές που μπορούν να αποτιμηθούν σε χρήματα και που η αξία του αντικειμένου τους είναι πάνω από δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ, δεν υπερβαίνει όμως τα ογδόντα χιλιάδες (80.000) ευρώ, όπως τα παραπάνω ποσά καθορίστηκαν με την υπ’ αριθ. 125804/30.7.2003 απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης (ΦΕΚ Β΄ 1072), που ισχύει για τις δίκες, τα εισαγωγικά δικόγραφα των οποίων κατατίθενται από...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.