ΕφΑθ 3670/2007 [Ανακοπή ερημοδικίας]

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Τεύχος 7/2008, Ιούλιος

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Ανακοπή ερημοδικίας. Προϋποθέσεις. Μη επιτρεπτό αναιτιολόγητης ανακοπής ερημοδικίας. Ανώτερη βία ως λόγος ανακοπής ερημοδικίας. Μπορεί να θεωρηθεί και η αιφνίδια βαριά ασθένεια του διαδίκου ή στενού συγγενικού του προσώπου και η εξαιτίας αυτής αδυναμία παραστάσεως και νομιμοποιήσεως του πληρεξουσίου δικηγόρου του, όχι όμως η ασθένεια του διαδίκου ή συγγενικού του προσώπου που εμποδίζει αυτόν να παραστεί στο δικαστήριο, αφού μπορεί να παραστεί διά του πληρεξουσίου δικηγόρου του. Το δικαστήριο αποφαίνεται για την ουσιαστική βασιμότητα του λόγου της ανακοπής ερημοδικίας με την ίδια απόφαση, με την οποία θα κρίνει και το τύποις παραδεκτό και νόμω βάσιμο της ανακοπής, αρκούμενο σε πιθανολόγηση.Διατάξεις: άρθρα 152, 501, 503 [παρ. 1], 505 [παρ. 1, 2], 509 ΚΠολΔ [...] Κατά τη διάταξη του άρθρου 501 ΚΠολΔ, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 9 παρ. 1 του Ν 2145/1993 και ισχύει από 28.5.1993 σύμφωνα με το άρθρο 69 του ίδιου νόμου, ανακοπή κατά αποφάσεως που έχει εκδοθεί ερήμην επιτρέπεται, αν εκείνος που δικάσθηκε ερήμην δεν κλητεύθηκε καθόλου ή δεν κλητεύθηκε νόμιμα ή εμπρόθεσμα ή αν συντρέχει λόγος ανώτερης βίας. Συνεπώς, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 24 του ΕισΝΚΠολΔ, επί αποφάσεων που εκδόθηκαν μετά την 28.5.1993 δεν επιτρέπεται αναιτιολόγητη ανακοπή ερημοδικίας, αλλά η ανακοπή επιτρέπεται μόνο αν ο...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.